« TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL

Si desitja rebre aquesta news, li agrairíem que complimentés aquest formulari.

(*) Camps obligatoris
Treballa: Sector:
Estic interessat en:
Sóc client de:
En registrar-se, vostè autoritza Banco de Sabadell, S.A. per tal que les dades personals facilitades, necessàries per gestionar la seva sol•licitud i de les quals garanteix la veracitat, s'incorporin a un fitxer titularitat del banc perquè aquest les pugui tractar amb la finalitat d'enviar-li la revista electrònica adreçada a professionals, amb notícies i informació que li pugui interessar, incloses comunicacions comercials i l'oferta i promoció de béns i serveis.
Altres finalitats. Així mateix, vostè autoritza, llevat que s'hi oposi i deixi en blanc la casella 2 que consta al final d'aquesta clàusula, per tal que el banc pugui tractar les dades personals amb la finalitat d'enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el fax, telèfon, correu electrònic o mitjà de comunicació equivalent, per a l'oferta, la promoció i la contractació de béns i serveis propis del banc. També autoritza el banc a cedir les dades personals, per mitjà de comunicació o interconnexió, a les entitats que pertanyin al grup empresarial del qual el banc forma part en cada moment, així com les seves filials o participades, per al tractament de les dades personals amb les mateixes finalitats a les exposades abans.
Drets de la persona afectada. Vostè pot revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament i la cessió de les dades personals i també exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació, adreçant-se per escrit a la unitat "Drets LOPD" del banc, amb domicili social a la av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant., a través de qualsevol de les seves oficines obertes al públic o de l'adreça electrònica newscolectivos@bancsabadell.com.