Informació legal d’institucions d’inversió col·lectiva estrangeres
Premi en una lletra per buscar una gestora:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Informació obligatòria Informació addicional
Gestora / IIC KIID (folletó simplificat) Últim informe econòmic Memòria Informe econòmic anual Reglament o estatuts Folletó informatiu

Font: Allfunds Bank S.A.