INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: Banco de Sabadell, S.A., amb domicili social a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

Finalitats i legitimació: la finalitat principal és tramitar i gestionar la seva sol·licitud, i les actuacions i les operacions que se'n derivin, les quals poden comportar l'enviament de comunicacions comercials electròniques, o contactar amb vostè a través de les dades de localització facilitades. La base de la seva legitimació és la mateixa sol·licitud.

Destinataris: no es cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal o en cas que hagi atorgat el seu consentiment en virtut d'un acord específic amb el banc.

Procedència de les dades: facilitades per l'interessat.

Drets: es pot adreçar per escrit a la unitat Drets Protecció de Dades del banc a través del seu domicili social o oficines o a través de l'adreça de correu electrònic següent: Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, amb la finalitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i el dret a oposar-se a decisions individuals automatitzades que el puguin afectar significativament o comportar-li efectes jurídics, d'acord amb l'article 22 del Reglament de la UE 2016/679.

Informació addicional:
En pot obtenir informació addicional en l'annex publicat al web del banc (www.bancsabadell.com, apartat "Informació a clients", Annex informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal) o a qualsevol de les oficines del banc.