Continuar

Fes un salt al Compte Expansió Premium
El compte que marca la diferència

Sense comissions
Ni per les teves transferències1
ni per l’administració i el manteniment del compte.2
Amb targetes OR de dèbit i crèdit gratuïtes
Sense comissió d’emissió ni manteniment.
Ens adaptem a tu
Perquè flexibilitzem els requisits perquè tu també siguis premium.

Fes-te client amb el Compte Expansió Premium en només dos passos.

  • Dades personals

  • Tria la teva oficina

Si us plau, revisa els camps destacats en vermell.

1. En territori nacional, en els països de l’EEE (no immediates) i per la negociació i compensació de xecs en euros domiciliats en una entitat financera espanyola.

2. Rendibilitat 0% TAE. Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/11/2019 fins al 31/03/2020 amb la domiciliació d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual. Les nòmines o els ingressos regulars mensuals han de ser d’un import mínim de 700 euros. A més, cal tenir una assegurança contractada amb Banc Sabadell o tenir un contracte d’AutoRenting o un pla de pensions, un fons d’inversió o un compte de valors amb accions de qualsevol companyia, per un import superior a 10.000 euros. Altres alternatives per beneficiar-te dels avantatges del Compte Expansió Premium són: mantenir un patrimoni global a Banc Sabadell superior a 75.000 euros calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons, o bé ser titular de 10.000 accions de Banco de Sabadell, S.A.

Informem que les dades personals facilitades a través d'aquest formulari són necessàries per tramitar i gestionar la teva sol·licitud i per a la realització i gestió de les operacions que se'n derivin, per la qual cosa Banco de Sabadell, S.A. queda autoritzat per al tractament i registre d'aquestes dades en els respectius fitxers i per trametre comunicacions per telèfon, correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació equivalent amb les mateixes finalitats. En els termes de la normativa aplicable, podràs revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament i la cessió de les dades personals, així com, en cas de persona física, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant un escrit a la unitat “Drets LOPD” del responsable d'aquestes dades, que és el banc mateix, a través del seu domicili social (av. Óscar Esplá, 37, 03007, Alacant) o a través de qualsevol de les oficines que té obertes al públic.