Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Generació en línia de fitxers

 • Generació de fitxers

  • SEPA Càrrecs directes (CORE, B2B)
  • SEPA Transferències
  • SEPA Nòmines Nou
  • Confirming
  • Gestió de plantilles
  • Guia de fitxers
  • Recuperar operacions anteriors Nou