Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Comptes i efectes

Consulti els seus comptes i efectes

 • Comptes

  • Saldos i moviments Nou
  • D'altres entitats a l'estranger
  • Consulta d'intervinents
  • Sol·licitud de certificats
  • Consulta d'oficina
  • Cancel·lades/Canvi oficina
  • Pagaments a entitats
 • Cartera d'efectes

  • Situació cartera
  • Impagats
  • Descompte comercial
  • Remeses pendents d'abonament
 • Rebuts SEPA

  • Gestió de rebuts
  • Alta preautoritzacions rebuts B2B
  • Consulta, modificació i anul·lació de preautoritzacions de rebuts B2B
 • Gestió d'efectes a càrrec seu

  • Consulta
  • Gestió integrada
  • Previsió de pagament