Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Administrar usuaris

 • Gestió d'accessos de l'Autoritzat Principal

  • Consulta d'accessos a comptes
  • Gestió d'accessos
 • Gestió de límits de l'Autoritzat Principal

  • Consulta de límits operatius
  • Gestió de límits del client
 • Clau d'accés

  • Canvi de clau
 • Dades de contacte

  • Modificar
 • Política i configuració de cookies

  • Gestionar cookies
 • Gestió d'Autoritzats Secundaris

  • Gestió d'Autoritzats Secundaris Nou
 • Operativa exclusiva d'agents

  • Assignació del client