Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Reforma

Informació del codi LEI
Formulari alta LEI

Informació rellevant del codi LEI

Què és el codi LEI?

El codi LEI (legal entity identifier) és un codi alfanumèric de 20 caràcters (estàndard ISO 17442) que identifica unívocament les entitats legals a escala mundial. El LEI és únic, permanent, consistent i portable per a cada entitat.

Per a més informació, es pot accedir a les pàgines web de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), https://www.gleif.org/, i del Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC), http://www.leiroc.org/.


Qui ha de tenir un LEI?

Diverses normes de la Unió Europea exigeixen aquest codi per identificar les persones jurídiques que participen en els mercats financers mitjançant operacions de repos, derivats o valors. Les empreses de serveis d’inversió i les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers admesos a negociació en un mercat per compte de clients que siguin persones jurídiques han d’obtenir d’aquests clients el LEI que els identifiqui abans d’executar les operacions (article 26 MiFIR).

Si el client no proporciona el seu LEI a l’intermediari financer, aquest no podrà executar les operacions instruïdes per aquells clients que siguin susceptibles d’obtenir un LEI i no l’hi hagin facilitat (article 13.2 del Reglament delegat de la Comissió 590/2017).


Què passa si no tinc un LEI?

En cas de persona jurídica, a partir del dia 3 de gener de 2018 no podrà operar en els mercats financers fent operacions de repos, derivats o valors


Quan cal obtenir el LEI?

Les persones jurídiques que donin ordres a intermediaris financers per fer transaccions sobre instruments admesos a negociació han de fer tots els tràmits necessaris per obtenir un LEI abans del 3 de gener de 2018 si volen que aquests intermediaris continuïn executant les operacions que els instrueixin.


Com s’aconsegueix el LEI?

L’emissió i la gestió del LEI a Espanya han estat confiades als registradors mercantils,1 i el Col·legi de Registradors d’Espanya és la institució encarregada de coordinar el funcionament del sistema en el nostre país i de vetllar pel compliment estricte dels estàndards tècnics i de qualitat definits pel Regulatory Oversight Committee (ROC) i la Global Entity Identifier Foundation (GLEIF).

L’obtenció del LEI requereix que el sol·licitant empleni una sol·licitud aportant unes dades bàsiques de l’entitat i que acrediti si actua en representació de la seva entitat o bé formula la sol·licitud en interès d’una altra en virtut d’un mandat exprés. La tramitació és ràpida i senzilla i en la majoria dels casos no triga més de 48 hores.

L’emissió i la renovació anual del codi LEI estan subjectes a l’aranzel fixat en l’Ordre JUS/35/2014, de 20 de gener de 2014.2

Es pot obtenir més informació del LEI en la pàgina web del Col·legi de Registradors d’Espanya: https://www.justicia.lei.registradores.org/pgSolicitudIdentificador


Com puc incorporar el meu LEI als sistemes de BS?

Si vostè sol·licita el seu LEI al Registre Mercantil a Espanya, quan aquest s’hagi donat d’alta quedarà incorporat en la base de dades de BS de manera automàtica. En cas que el sol·liciti en un altre registre oficial, si us plau, demani al seu gestor habitual que incorpori el seu LEI als sistemes de BS.

1 És possible sol·licitar el LEI en altres institucions estrangeres acreditades per la GLEIF.
2 Els preus vigents corresponen a la posada en marxa provisional del sistema a Espanya i poden ser objecte de modificació una vegada conclòs el procés d’acreditació del pre-LOU espanyol.
 

Borsa

 • Accions

  • Posició
  • Compra/venda
  • Ordres en curs
  • Històric d'ordres
  • Històric d'operacions
 • OPVs

  • En vigor
  • Ordres en curs
  • Històric d'ordres
 • Dividend flexible

  • En vigor
  • Ordres en curs
  • Històric d'ordres