Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


L'ajudem?
  • Truqui al número
    902 400 780
    De dilluns a divendres (8:00 a 20:00h.)

  • Visiti una de les nostres oficines

EquipRenting

EquipRenting

EquipRenting és una modalitat de lloguer a llarg termini de béns d'equipament que pot integrar prestacions de servei de qualitat. Li permetrà, a canvi d'una quota mensual fixa, la possibilitat de renovar o ampliar els seus equips amb llibertat total d'elecció de marca i/o distribuïdor.

Amb els avantatges següents:

  • Podrà evitar l'obsolescència dels seus béns d'equipament i adaptar-se als canvis amb més ràpidament
  • No caldrà que destini recursos financers a l'adquisició de nous equipaments, eliminant així els costos variables (manteniment, assegurança…)
  • EquipRenting permet la inclusió de béns multiproducte i multisectorial

  • Resumen de productos