Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

Li pot interessar...

Compromís Empreses

Túnel de divises

Túnel de divises

Un túnel és una estratègia formada per la combinació de dues opcions amb cost zero, que permet establir uns límits de fluctuació al tipus de canvi, la qual cosa li permet beneficiar-se dels moviments favorables del canvi i limitar les seves pèrdues en cas de moviments desfavorables.

 

1. Importador


Si la seva empresa és importadora en USD, haurà de comprar una quantitat determinada d'USD en una data futura. Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de compra, independentment de l'evolució de la cotització de l'EUR/USD.

Gráfico1

En canvi, un túnel, li permetrà aprofitar pujades de la cotització de l'EUR/USD fins a un determinat nivell (tipus màxim) i limitar les seves pèrdues en cas de caigudes fins a un altre nivell establert (tipus mínim).

Al venciment:

 • Si EUR/USD < tipus mínim: comprarà al tipus mínim (cobreix els escenaris desfavorables)
 • Si tipus mínim < EUR/USD < tipus màxim: podrà comprar al preu de mercat (permet aprofitar moviments favorables)
 • Si EUR/USD> tipus màxim: comprarà al tipus màxim. L'avantatge d'un túnel consisteix en el fet que pot aprofitar el moviment favorable del tipus de canvi, en limitar les seves pèrdues en cas d'evolució desfavorable.

Gráfico2

2. Exportador


Si la seva empresa és exportadora en USD, haurà de vendre una quantitat determinada d'USD en una data futura. Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de venda, independentment de l'evolució de la cotització de l'EUR/USD.

Gráfico3

En canvi, un túnel, li permetrà aprofitar baixades de la cotització de l'EUR/USD fins a un determinat nivell (tipus mínim), i limitar les seves pèrdues en cas de pujades fins a un altre nivell establert (tipus màxim).

Al venciment:

 • Si EUR/USD > tipus màxim: vendrà al tipus màxim (cobreix els escenaris desfavorables)
 • Si tipus màxim > EUR/USD > tipus mínim: podrà vendre al preu de mercat (permet aprofitar moviments favorables)
 • Si EUR/USD> tipus mínim: vendrà al tipus mínim.

Gráfico4

L'avantatge d'un túnel consisteix en el fet que pot aprofitar el moviment favorable del tipus de canvi, en limitar les seves pèrdues en cas d'evolució desfavorable.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...