Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Pagar amb un plus de protecció

Targeta Or

Visa Oro

Or és la targeta de crèdit que li permet pagar les compres a final de mes en un únic pagament amb un plus de seguretat i prestigi.
A més, incorpora una alta gamma de serveis i avantatges de gran valor afegit, i es complementa amb el nostre servei de Protecció Targetes de manera gratuïta .

Una targeta gratuïta per a cada titular amb el Compte Expansió Premium*

Sense comissions d’emissió ni de manteniment.
No tens el Compte Expansió Premium? Descobreix-lo.

* Condicions de contractació del Compte Expansió Premium: domiciliació d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual. Les nòmines o els ingressos regulars mensuals han de ser d’un import mínim de 700 euros. Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. A més a més, cal tenir contractat un d’aquests productes: una assegurança de protecció contractada amb Banc Sabadell (auto, salut, dental, llar, decessos, protecció pagaments, accidents i vida risc; se n’exclouen les assegurances de vida estalvi) o un contracte d’AutoRenting. O un d’aquests productes amb un import mínim de 10.000 euros: un fons d’inversió, un pla de pensions individual, un pla de previsió assegurat, un pla EPSV o un contracte de valors amb accions de qualsevol companyia. Altres alternatives per beneficiar-te dels avantatges del Compte Expansió Premium són les següents. Tenir un saldo mitjà mensual en recursos a Banc Sabadell superior a 75.000 euros. Es calcula com la suma de saldos del mes anterior de: saldos vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió EPSV i BS Gestió de Cartera de Fons. O ser titular de 10.000 accions o més de Banco de Sabadell, S.A.

Prestacions addicionals

Triï la manera de pagament que prefereix.

Controli fàcilment les seves operacions

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Pagar amb un plus de protecció
  • Truqui al número
   963 085 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visiti una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès