Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Assegurances i pensions

 

Productes de protecció i estalvi per a empreses

Per treballar una mica més tranquil.
Amb les nostres assegurances per a empreses treballem per a la tranquil·litat del seu negoci adaptant-nos a cadascuna de les particularitats de cada organització. Així, protegeix tant les persones com el seu patrimoni i garanteix la cobertura davant de les possibles responsabilitats derivades del desenvolupament de la seva activitat. Una garantia per a vostè i per al seu negoci.

Per la seva tranquil·litat, perquè es trobi a les millors mans.

Solucions per protegir-lo a vostè, la seva empresa i els seus empleats

 
  

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l’ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.

 
*Assegurances amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.
 
Tots els productes: