Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Sabadell Protecció

Assegurances Sabadell Protecció: pack Multiassegurança

T’escoltem per
protegir-te millor.
Sabadell Protecció

Necessites una assegurança? I si ja en tens un, has comprovat que et protegeix de veritat? Sabadell Assegurances Protecció té una resposta per a tu en cada pregunta que et facis.

T’escoltem
Fem un estudi de les teves necessitats de protecció familiars i patrimonials.
 
 
Planifiquem
El teu gestor et prepara una proposta a la teva mida.
 
 
Et protegim
El teu gestor revisarà anualment si les teves necessitats han canviat.
Quines Assegurances Sabadell necessites? T'ajudem a decidir
Parlar amb el meu gestor
Ventajas

Avantatges del pla

Analitzem quines assegurances cobreixen més bé les teves necessitats a través d’un estudi personalitzat.

Acompanyament continu per part del teu gestor i revisió anual del teu pla.

Pagament fraccionat sense recàrrec per a les noves assegurances que contractis.

Quines assegurances pots incloure a Sabadell Assegurances Protecció?
Recomanació de plans d'assegurances d'acord amb les teves necessitats.
Alba

Alba

  • Té 38 anys.
  • Està casada.
  • Passa 9 hores al dia fora de casa.
VentajasPla recomanat

Sabadell Protecció
que inclou:

Protecció Hogar
Assegurança
Llar
+
Protecció Salut
Protecció
Assegurança
Salut
Marc

Marc

  • 40 anys.
  • 2 fills.
  • Viu de lloguer i a 1 hora de la feina.
VentajasPla recomanat

Sabadell Protecció
que inclou:

Protecció Autos
Assegurança
Autos
+
Life Care
Assegurança
Vida Life
Care
+
Protecció Salut
Protecció
Assegurança
Salut
I tu,
com ets?
Explica’ns el teu cas!

Sabadell Protecció només està destinat per a persones físiques residents a Espanya.

Productes d’assegurances adscrits a Sabadell Protecció: Life Care, Life Care Premium, Life Care 10, Accidents Premium, Assegurança de Vida Mediterrani, Assegurança de Vida Fidelitat, Life Care, Vida Temporal Renovable, Vida Exprés, Vida Dona, Pla 10, Malalties Greus, Protecció Salut, Protecció Salut Premium, Protecció Dental, Caser Previsalut Igualat NTP, Caser Previsalut Prestigi, Caser Previsalut Igualat, Caser Previsalut Integral, Caser Salut Activa, Caser Mèdica, Caser Dental, Protecció Decessos, Caser Assegurança Familiar, Caser Repatriació Completa, Caser Familiar Creixent, Protecció Llar, Llar Mediterrani, Penedès Llar Or, Penedès Llar Col·lectiva Simple, Caser Llar, Caser Llar Protecció BMN, Penedès Incendis, Caser Incendis, Caser Multirisc Llar, Protecció Autos, Protecció Autos/Motos, Caser Automòbils, Caser Nou Producte d’Autos i Caser Automòbils MAAF.

Life Care, Life Care Premium, Life Care 10 i Accidents Premium són assegurances de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.

Protecció Llar i Protecció Autos són assegurances de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Collbrand 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.

Assegurança de Vida Mediterrani, Assegurança de Vida Fidelitat i Life Care són assegurances de Mediterráeo Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-03359635 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0677.

Vida Temporal Renovable, Vida Exprés, Vida Dona, Pla 10 i Malalties Greus són assegurances de Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, S.A., amb NIF A07289531 i domicili a l’av. Comte de Sallent, 2, 2a planta, 07003 Palma de Mallorca. Inscrita en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0643.

Protecció Salut, Protecció Salut Premium, Protecció Dental i Protecció Decessos són assegurances de DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española (Sociedad Unipersonal), amb NIF A50004209 i domicili a Espanya, WTCZ – Edif. DKV - av. María Zambrano, 31, 50018 Zaragoza. Inscrita en el R. M. de Saragossa i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0161.

Caser Previsalut Igualat NTP, Caser Previsalut Prestigi, Caser Previsalut Igualat, Caser Previsalut Integral, Caser Salut Activa, Caser Mèdica, Caser Dental, Caser Assegurança Familiar, Caser Repatriació Completa, Caser Familiar Creixent, Caser Llar, Caser Llar Protecció BMN, Caser Incendis, Caser Multirisc Llar, Caser Automòbils, Caser Nou Producte d’Autos i Caser Automòbils MAAF són assegurances de Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -, amb NIF A28013050 i domicili a l’av. de Burgos, 109, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0031. Només hi estan incloses les assegurances de Caser amb origen en Caixa Penedès.

Penedès Llar Or, Penedès Llar Col·lectiva Simple i Penedès Incendis són productes de Caser Mediterráneo Seguros Generales, S.A., amb NIF A58771247 i domicili a l’av. de Burgos, 109, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-652.

Llar Mediterrani és una assegurança d’Ergo Generales Seguros y Reaseguros, S.A., amb NIF A28072940 i domicili a l’av. de Concha Espina, 63, 28016 Madrid. Inscrita en el Registre administratiu d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0120.

Protecció Autos/Motos és una assegurança de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E-0189.

Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Document publicitari, subjecte a les condicions establertes en el contracte Sabadell Protecció.