Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Segment turístic

Una visió del sector turisticohoteler

Finançament segment turístic

Com a entitat financera, l’angle de visió que des de Banc Sabadell tenim sobre el sector turisticohoteler, més ben dit, sobre la indústria turisticohotelera, incideix d’una manera especial en la radiografia de la seva salut financera. En aquest sentit, hem de constatar que la situació general de l’economia i l’específica del sector propicien un procés de selecció natural en què la prevalença serà la del més competitiu, és a dir, qui tingui prou capacitat per oferir un producte amb uns estàndards de qualitat a canvi d’un preu que li permeti presentar un compte d’explotació sanejat i, si és possible, que millori cada exercici.

Aquesta aposta per la competitivitat que ha de continuar assumint el sector implica que, a més de continuar incidint en aspectes com ara l’oferta de producte, la millora de l’ocupació, els canals de venda, el preu per habitació o els models de negoci, cal començar a parlar en termes de gestió d’empresa industrial i aprofundir de manera decidida en l’anàlisi de totes i cadascuna de les partides que componen el compte de resultats i, si és possible, i amb més èmfasi, en totes aquelles que incideixen en una eficiència de costos més gran.

I és en aquest punt on el compromís de Banc Sabadell com a entitat especialitzada en banca d’empreses és més evident, ja que compta amb una direcció del segment turisticohoteler que té com a objectiu fonamental desenvolupar i impulsar el sector turístic dins de l’entitat, per posicionar-la com a referent en el mercat, col·laborant amb la xarxa comercial en l’aportació de solucions específiques per a les necessitats que té el nostre client.

Una demanda molt activa en tot el que fa referència al finançament de projectes que redundin en l’estalvi i l’eficiència de costos, en què destaquen els projectes d’eficiència energètica, canvis lumínics, adaptació de la imatge corporativa, canvi de calderes, ascensors, béns d’equipament, mobiliari, cuines o flotes de vehicles.

Per a tot això, aprofitem les oportunitats que ofereixen els convenis oficials ICO i BEI, així com els acords de col·laboració subscrits amb associacions empresarials com el signat amb l’Institut Tecnològic Hoteler, dotat amb 200 milions d’euros per finançar projectes del Programa Hotel Sostenible, on cobra un interès especial el catàleg de productes de rènting i lísing especialitzats, amb fórmules claus en mà que aprofiten tots els avantatges fiscals del producte, el que permet no incrementar l’endeutament i dotar-los d’una flexibilitat que s’adapti a la singularitat i la necessitat de cada client.

Un altre aspecte important que cal destacar i que incideix directament en la simplificació i la reducció dels processos i els costos d’administració és la implantació de sistemes de facturació electrònica, BS Factura, que redunda en una administració més eficient i amb uns estàndards d’homogeneïtat que permeten modular i dimensionar qualsevol procés expansiu de la companyia i la seva relació amb clients i proveïdors.

Evidentment, apostem decididament pels mitjans de pagament i l’e-commerce, via d’entrada de més del 75% de l’operativa de clients, oferint sistemes de pagament multicanal cada vegada més accessibles però, sobretot, més segurs, assistència especialitzada i un ampli catàleg de productes en què destaquen especialment els TPV virtuals i les passarel·les de pagaments. I també fórmules més creatives per al finançament del circulant, propiciant models de pagament immediat que permetin aprofitar la relació comercial amb clients i proveïdors i agències i majoristes de viatges.

El nostre paper ha de continuar sent dinamitzador del sector, amb l’acompanyament de la transacció d’operacions de compra i venda d’establiments, plans d’expansió i entrada de nous actors i, evidentment, l’adaptació a les noves fórmules de contracte com poden ser el de la franquícia, en què oferim el nostre servei Rènting Franquícies, que aporta una solució claus en mà a les inversions del franquiciat.

En definitiva, una aposta decidida pel sector, amb una proposta de valor diferenciada que ofereix solucions específiques a un client heterogeni amb unes necessitats molt específiques.

José María Martín Rigueiro
Director del Segment Turisticohoteler

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic