Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
  • Consulti el nostre
    assistent virtual

  • Atenció en línia - Xat
  • Visiti una de nostres oficines

Saldos i moviments

Saldos i moviments

La informació relativa als saldos i moviments en compte permet al seu titular exercir un control efectiu de la seva tresoreria remota, de manera que aconsegueix optimitzar la seva gestió de liquiditat així com reconciliar fluixos de dèbit i crèdit.

Amb els avantatges següents:

  • informació contínua i actualitzada
  • accés a comptes en bancs estrangers
  • facilitat d'integració en sistemes de banca electrònica

La informació està disponible mitjançant SWIFT, a través dels missatges:

Extracte de compte (MT940): mostra els saldos inicial i final del dia, així com el detall de tots els moviments produïts en el període. Inclou informació tant del saldo comptable (camp 62) com del saldo disponible (camp 64).

Moviments intradía (MT942): informació intradía amb detall de tots els apunts deutors i creditors produïts des de l'últim MT940 o MT942. S'envia 5 vegades al dia: 11.00; 12.00; 13.00; 15.00 i 18.00 h (CET).