Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Simulador d’estalvi
  • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació

Sabadell Plans Futur, plans de pensions individuals

Els plans que es van adaptant a mesura que s’apropi la data de la teva jubilació

Planes de Pensiones
Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7
Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada a partir de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantingui inalterable, i pot variar al llarg del temps.
Pots consultar l'indicador corresponent a cadascun dels plans en la pàgina aquí.
Indicadores riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fonts de pensions.
Indicadores riesgoEl valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
Àmplia gamma de plans de pensions individuals que s’adapten a diferents perfils d’inversió.
Gestió activa i diversificada dels actius del fons de pensions a mesura que s’acosti la teva jubilació.
Risc decreixent: a mesura que passen els anys es redueix l’exposició dels actius en renda variable en favor d’actius en renda fixa.
Avantatges fiscals. Mira’ls aquí.
 

Què és Sabadell Plans Futur i com funcionen?

Sabadell Plans Futur són una gamma de plans de pensions individuals que s’adapten a la teva edat i també al teu perfil de risc. En aquests plans, els percentatges d’inversió en renda fixa i variable es van adaptant a mesura que s’apropa la teva jubilació.

Per exemple, com et mostrem en el gràfic, si la teva data de jubilació es troba a prop, les inversions adopten una posició més prudent: es redueix el percentatge d’inversió en renda variable i augmenten les posicions en renda fixa. A més d’adaptar-se a l’edat de jubilació, també s’adapta al risc que estiguis disposat a assumir.

Consulta els plans que t’oferim aquí.

Consulta la composició de la cartera del fons.

Gràfic Sabadell Plans Futur

Sabadell Plans Futur és el meu producte?

Sabadell Plans Futur és ideal per a tu si ets un inversor:

Reloj
D’entre 37 i 55 anys.
 
Ábaco
Que vol que el seu pla de pensions s’adapti al seu perfil de risc i a la seva edat.
 
Euro
Que no es vol preocupar per la gestió d’estalvis.

 

Plans de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrit en el R.M. de Madrid i en el Registre d’entitats gestores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Entitat dipositària: BNP Paribas, S.A., sucursal en España, amb NIF W0011117-I i domicili social al carrer Emilio Vargas, 4, Madrid. Inscrita en el Registre especial d’entitats dipositàries de fons de pensions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau D-0197. Entitat promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., NIF A08000143 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en la DGSiFP, amb la clau D-0016.

El document amb les dades fonamentals per al partícip es troba a disposició del públic en les oficines de Banc Sabadell, així com en la pàgina web del banc (www.bancosabadell.com/pensions).
  • Sol·licitar-lo ara...
    • Per Internet
    • Visita les nostres oficines    Altres productes que poden ser del seu interès