Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

SOLVIA

Lloguer de locals amb unes condicions avantatjoses

Solvia Inmobiliària

Solvia va iniciar, a principis de febrer, la campanya “Emprenedors”, dirigida a petites empreses, autònoms i comerciants locals que prefereixen llogar les instal·lacions del seu negoci en lloc de fer una compra.

Aquesta campanya serà vigent fins al 5 de maig.

Aquestes són les condicions de la campanya:

 • Renda bonificada: durant el primer any, bonificació del 50% de la renda.
 • Període de contractació: 4 anys, 1 de compliment obligat.
 • Preavís per desistir-ne: 3 mesos a partir del compliment obligat.
 • Garanties: 2 mensualitats de fiança.
 • Carència: màxim 2 mesos
 • Despeses a càrrec de l’arrendatari: adequació del local i de les instal·lacions i despeses ordinàries de comunitat.
 • Revisió de la renda: IPC anual a partir del tercer any.
 • Dret de tempteig i retracte: no.

 

Tots els immobles seleccionats per a aquesta campanya es publicaran a www.solvia.es, identificats amb la imatge següent:

50% Oferta Lloguer - Descompte no inclòs en els preus publicats

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic