Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
L'ajudem?
  • Consulti el nostre
    assistent virtual
  • Atenció online - xat
  • Visiti una de les
    nostres oficines
Cotitzador

Compromís Empreses

Rènting

El rènting es basa en el lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns que la seva empresa pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.
Pot ser contractat per qualsevol persona física o jurídica, malgrat estar especialment adreçat a empreses i professionals autònoms

AutoRenting
AutoRenting

Lloguer d'automóbils, furgonetes i altres vehuicles per a la seva empresa, amb manteniment inclós.

Més informació

InfoRenting
InfoRenting

Lloguer de equips informàtics, ofimàtics o de comunicació.

Més informació

EquipRenting
EquipRenting

Lloguer de carretons elevadors, maquinària agrícola, fregadores, piconadores, buldòzers i altres béns d'equipament.

Més informació

SaniRenting
SaniRenting

Lloguer d'equips electromedicina, wellness, fitness i sanitaris en general.

Més informació