Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Truqui al número
  902 400 780
  De dilluns a divendres (8:00 a 20:00h.)

 • Atenció online - xat
 • Visiti una de les nostres oficines

Compromís Empreses

Rènting Negoci Turístic

Renting Negocio Turístico

El rènting és una modalitat de lloguer a mitjà i llarg termini amb el qual vostè podrà adquirir per al seu negoci turístic els béns que necessiti amb els serveis necessaris inclosos en una única quota periòdica.

Així, podrà disposar d'una àmplia gamma de productes, vehicles, béns d'equipament o fins i tot immobles per al seu negoci.

Pot incloure en una quota mensual fixa:

 • Projectes d'eficiència energètica:
  • Calderes: gas, propà, biomassa, equips de cogeneració i trigeneració
  • Climatització
  • Plaques fotovoltaiques, tèrmiques i geotèrmia
  • Il·luminació: LED i sistemes de control
 • Evolució o modernització de la imatge corporativa
 • Mobiliari i instal·lacions
 • Material i equipaments de cuina
 • Equips tecnològics
 • Informàtica, TVP, TV, telefonia, Wi-Fi, gimnasos, sales de fitnes, etc.

Avantatges:

 • Substitueix el concepte de propietat pel d'ús, el que millora les ràtios del balanç.
 • L'IVA de les quotes és deduïble.
 • Les quotes es consideren despesa directa.
 • No figura en la CIRBE.
 • Despesa totalment planificada i controlada.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Comprèn el 100 % de la inversió, amb opció d'entrada inicial.
 • Possibilitat d'exercir opció de compra.
 • No afecta la limitació de despeses financeres.

Modalitats

Lloguer material

• Contracte entre 24 i 120 mesos.
• Quota fixa amb una periodicitat mensual.

Assegurança Multirisc

• Contracte entre 24 i 120 mesos.
• Quota fixa amb una periodicitat mensual.

Gestió de proveïdors

• Gestió de les comandes i entrega dels equips.
• Pagament a proveïdors.

Serveis i assistència

• Possibilitat d'incloure-hi serveis (estudi, auditoria, instal·lació, manteniment, etc.).
• Assessoria tècnica.
• Gestió de garanties i manteniments.

*Possibilitat de desglossar per centre de cost = cost per habitació.

Tipologies:

 • Operació única:
  Es formalitza un sol contracte, que pot incloure un o diversos béns, que s'activaran en una sola quota.

   
 • Contracte marc:
  Es formalitza un contracte inicial, que s'intervé, per un import global de risc aprovat, del qual s'aniran fent disposicions, que no s'hauran d'intervenir.

   
 • Línia de risc:
  D'un import global de risc aprovat s'aniran formalitzant contractes individuals, que s'hauran d'intervenir a cada disposició d'aquest.

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili social a la Via Augusta, 200, 08021 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre administratiu d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E0189.

BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l'av. Diagonal, 407 bis, Barcelona, inscrita en el R. M. de Barcelona i en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d'agència d'assegurances en el web http://www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Aquest document és de caràcter informatiu. La informació que s'hi recull està subjecta a les condicions i les limitacions descrites en el condicionat general del producte.

 • Resumen de productos