Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Què pot fer vostè?

Nosaltres vetllem per la seguretat dels seus comptes, però hi ha coses que vostè també pot fer.

Com connectar-se a la seva banca a distància de manera segura

A continuació, li donem alguns consells per tal que es connecti a la seva banca a distància de manera segura:
 • Comprovi que en entrar a BS Online s’indiqui correctament el seu nom i cognoms i l’última data i hora de connexió.
   
 • Si està donat d’alta en algun servei agregador de comptes d’una altra entitat o utilitza alguna aplicació per gestionar els seus comptes, la data i l’hora de l’últim accés quedaran igualment reflectides a BS Online. Si sospita que no coincideix amb un accés efectuat per vostè o pel servei agregador d’una altra entitat en què estigui donat d’alta, notifiqui-ho immediatament a Banc Sabadell.
   
 • Quan accedeixi a Banc Sabadell, fixi’s si ho fa a través d’un web segur amb https: abans de l’URL, per exemple, https://www.bancsabadell.com.
   
 • Si el seu navegador utilitza el sistema segur d’encriptació 128 bits, asseguri’s que en accedir a BS Online apareix la icona d’un cadenat tancat i que la barra superior apareix ombrejada de color verd. Si, per contra, la barra d’adreces apareix ombrejada de color vermell, la pàgina pot ser fraudulenta. Tanmateix, si utilitza navegadors que no suportin aquestes funcionalitats, la barra d’adreces no apareixerà ombrejada.

Navegar amb encriptació forta (128 bits)

Asseguri’s de navegar en webs segurs allotjats en un servidor amb encriptació forta (encriptació de 128 bits). Per saber si un servidor permet aquesta encriptació ho anunciarà en les seves pàgines, habitualment en un apartat específic de seguretat. Si no és així, cal disposar d’un navegador amb encriptació forta per esbrinar el tipus d’encriptació que utilitza un servidor determinat.

Com puc saber si utilitzo comunicacions amb encriptació forta?

Per saber si intercanviem la informació mitjançant una encriptació forta, primer hem d’observar que el cadenat existent en l’extrem inferior dret de la finestra del nostre navegador estigui tancat. Una vegada fet això:

 • A Internet Explorer col·loqui, movent el ratolí, el punter sobre aquest cadenat i mantingui’l durant uns instants fins que aparegui la longitud de la clau d’encriptació, que ha de ser 128 bits.
   
 • Si utilitza Google Chrome, ha de fer clic en el cadenat.

Si disposa d’un navegador habilitat per a l’ús d’encriptació forta, igualment es pot comunicar de manera segura amb servidors que no disposin d’aquesta característica. En aquest cas, de manera automàtica, per a la comunicació s’utilitza el tipus d’encriptació més alt que suporti el servidor i com a longitud de clau d’encriptació apareix un valor inferior a 128 (normalment 40 o 56 bits).

Navegar en pàgines segures

Per tal de no posar en risc la seguretat del seu dispositiu, és important que s’asseguri de navegar en pàgines que siguin segures. En aquest sentit: 

 • Comprovi que l’URL de les pàgines comença amb https:// i que el seu navegador mostra la icona amb un cadenat tancat en el costat inferior dret de la finestra.
   
 • Premi sobre el cadenat per veure el certificat digital i comprovi la identitat de la pàgina que ha de recollir la seva informació.

Li concretem com fer-ho a Internet Explorer i en altres navegadors.

En el primer cas, comprovi l’adreça (URL), l’emissor del certificat i la validesa d’aquest. Per comprovar la identitat de qui presenta les pàgines web, faci clic sobre el cadenat per visualitzar una finestra en què s’identifica el lloc. A continuació, accedeixi a "Veure certificats". S’obre una segona finestra. En la pestanya "General" pot verificar qui emet el certificat i per a qui. En "Ruta de certificació" pot veure si el certificat és vàlid. 
 
En altres navegadors, la manera de mostrar el certificat és similar. Ha de fer clic sobre la icona del cadenat per obrir una finestra en què es mostra la identitat de l’emissor. Després, ha d’accedir a l’enllaç de més informació per verificar la validesa del certificat i del lloc web.

Com utilitzar el seu ordinador de manera segura

 • No emmagatzemi en el seu ordinador programes dels quals no en conegui l’origen. 
 • Faci còpies de seguretat i mantingui-les sempre actualitzades amb l’objectiu de poder recuperar la informació disponible en l’ordinador amb anterioritat a l’existència d’algun problema. Les còpies s’han de custodiar en un lloc separat de l’equip que conté les dades originals per tal que, en cas d’un incident, no es perdin també aquestes còpies. Això és especialment important en el cas d’un ordinador portàtil.
   
 • Actualitzi el seu sistema operatiu. Alguns sistemes operatius, com Windows amb la seva funcionalitat Windows Update, tenen utilitats per verificar l’existència d’actualitzacions del sistema, incloses les actualitzacions de seguretat. Faci ús d’aquestes utilitats o visiti periòdicament les pàgines a Internet del fabricant del seu sistema operatiu i actualitzi’l segons les recomanacions de seguretat.  
   
 • Instal·li un tallafoc o firewall en el seu ordinador per bloquejar l’accés no autoritzat de tercers des d’Internet fins al seu ordinador i també l’accés incontrolat (produït per algun virus, programa o codi maliciós nou) des del seu ordinador cap a Internet. Quan el tallafoc l’avisi de l’intent d’inici d’una connexió que no ha estat expressament autoritzada, li ha d’indicar si es vol autoritzar o no, en funció de si aquesta connexió està relacionada amb l’ús que es faci en aquell moment de l’ordinador o, per contra, la connexió procedeixi d’un agent extern (intent d’accés des d’Internet, virus o similar). 
   
 • Actualitzi el seu navegador. El navegador, com a eina principal d’accés a Internet, s’ha de mantenir actualitzat amb les últimes recomanacions de seguretat. Visiti periòdicament les pàgines a Internet del fabricant del seu navegador i actualitzi’l segons les recomanacions indicades.
   
 • Prengui precaucions addicionals quan utilitzi ordinadors públics o compartits. Utilitzi’ls només per a consultes que no tinguin un caràcter privat. Recordi que pot ser observat per terceres persones o, fins i tot, per mitjans electrònics de vigilancia.

Utilitzi el seu correu electrònic de manera segura

Per fer un ús del seu compte de correu electrònic de manera segura, recordi aquests consells. 
 • Desconfiï d’aquells missatges de correu electrònic que provinguin de llocs desconeguts o que continguin informació incoherent.
   
 • Els missatges de correu electrònic que provenen d’adreces desconegudes tenen una alta probabilitat de contenir virus informàtics o programes maliciosos, especialment quan l’assumpte conté informació incoherent (és a dir, està escrit en un llenguatge no habitual o no està relacionat amb els temes tractats comunament amb qui l’envia).
   
 • Tingui en compte que, fins i tot si el remitent del missatge és conegut, quan l’assumpte no sigui coherent amb el remitent, pot ser un virus qui enviï el missatge, ja sigui des de l’ordinador del mateix remitent o des d’un altre ordinador infectat coneixedor de la seva adreça de correu electrònic.

Protegeixi les seves claus d’accés

Recordi que les seves claus d’accés són seves i intransferibles. Per tant, ha de tenir en compte les recomanacions següents per mantenir-les protegides:

 • No entregui mai el seu identificador i la seva contrasenya (o altres dades personals) quan li siguin requerits per missatge SMS, fax o correu electrònic, ja sigui en un missatge o a través d’un enllaç que no apunti a una adreça segura (que no comenci per https://).
   
 • Canviï periòdicament el PIN de la seva targeta i el codi d’accés a la seva banca a distància. 
 • No anoti els codis o les claus en un paper (o en qualsevol suport físic). Si ho fa, no els tingui al costat d’elements d’identificació complementaris (com les targetes). 
   
 • No triï un número relacionat amb les seves dades personals, així com qualsevol altra combinació que pugui resultar fàcilment predicible per terceres persones (data de naixement, telèfon, sèries de nombres consecutius, repeticions de la mateixa xifra, etc.). 
   
 • Si encara no disposa de Firma Digital i continua operant amb targeta de claus, no permeti l’accés a la targeta ni en faci cap còpia. Aquestes targetes són la clau que permet efectuar operacions. 
   
 • Així mateix, prengui mesures de seguretat i prevenció amb el dispositiu mòbil en què tingui activada la seva Firma Digital. Protegeixi’n l’accés mitjançant una contrasenya i guardi’l amb precaució.
Consulti aquí la Política de Seguretat