Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Protecció Salut Pimes

Assegurança de salut Protecció Salut Pimes: una inversió rendible

Protección Salud Pymes

Assegurança Protecció Salut Pimes és l’assegurança d’assistència sanitària amb interessants avantatges socials i fiscals que Banc Sabadell, en col·laboració amb DKV, ha triat per a la seva empresa o pime.

Més avantatges per a la seva pime


 • Preus especials. Des de tres assegurats. Ja pot contractar la millor assegurança de salut per a la seva pime.
 • Condicions de contractació avantatjoses: eliminem els períodes de carència, excepte el part, per a tots els treballadors.
 • Sense copagament per acte assistencial. No hi ha cap tipus de recàrrec sobre la prima oferta.
 • Aplicació a familiars directes (cònjuge i fills) de les mateixes condicions.
 • Pertanyerà al líder europeu en assegurances de salut.
Promoció
Contracti l’assegurança Protecció Salut Pimes
abans del 30/06/2019 i gaudeixi d’aquests descomptes durant els pròxims 4 anys:
2019
10% dte.
2020
7,5% dte.
2021
5,0% dte.
2022
2,5% dte.

 

Un producte que s'ajusta a les seves necessitats

Dues modalitats d’assegurança a elegir:

 • Protecció Salut Pimes: assegurança d’assistència sanitària amb un extens quadre mèdic, amb especialistes qualificats i centres hospitalaris.
 • Protecció Salut Premium Pimes: assegurança de salut amb quadre mèdic, més reemborsament de despeses en un 80%, tant a Espanya com a l’estranger, fins a 237.000 euros per assegurat i any.

 

Amb interessants avantatges socials i fiscals

 • Proporciona als seus empleats un benefici social d’alt valor, per a ells i les seves famílies.
 • Si l’empresa assumeix el cost de l’assegurança obtindrà interessants beneficis fiscals, ja que el cost global de l’assegurança és deduïble en l’impost de societats.
 • O bé pot fer repercutir el cost de l’assegurança en la nòmina de l’empleat, substituint part de la seva retribució bruta per l’assegurança mèdica (retribució flexible); els primers 500 euros anuals per assegurat estan exempts de l’IRPF. No és aplicable d’acord amb la normativa foral del País Basc (Guipúscoa, Biscaia i Àlaba).

 

Cobertures

Assistència primària
La tranquil·litat de tenir l’assistència coberta, tant en el domicili com en les nostres més de 1.000 clíniques concertades i més de 2.000 metges de capçalera a tot Espanya, i evitar llistes d’espera innecessàries.

 • Serveis d'assistència mèdica al domicili i urgències en clínica les 24 hores.
 • Servei d'infermeria (ATS/DUE).
 • Revisió mèdica cardiològica bàsica anual.
 • Anàlisis clíniques bàsiques (excloses les proves hormonals i immunològiques, genètiques i biologicomoleculars) i radiografies simples convencionals (sense contrast).
 • Ambulàncies.
 • Pediatria i puericultura.
 • Medicina general.

 

Especialistes i mitjans complementaris de diagnòstic

Inclou les diferents especialitats mèdiques o quirúrgiques, els mitjans de diagnòstic i els tractaments mèdics, quan es fan en consulta.

Assistència hospitalària

Comprèn les despeses generades durant l’internament hospitalari i els honoraris mèdics o quirúrgics derivats dels tractaments fets.

En cas d'urgència: assistència arreu del món

Viatgi amb tranquil·litat. Les nostres pòlisses de salut garanteixen assistència mundial en cas d’urgència a l’estranger (per a estades no superiors a 180 dies per viatge o desplaçament).

Cobertures(1) i serveis que ens diferencien d’altres productes

 • Servei bucodental bàsic inclòs a la prima.(2)
 • Psicologia.
 • Àmplia cobertura de trasplantaments.
 • Assistència sanitària en accidents laborals i de trànsit.
 • Subsidi per hospitalització.
 • Podologia sense límit.
 • Ampli límit en assistència mundial en viatge.


1. D’acord amb les condicions generals i particulars de la pòlissa vigents en cada moment.
2. Inclou les consultes, les extraccions, les cures estomatològiques, les neteges de boca i la radiologia dental associada. A més a més, fins als catorze anys estan coberts els segelladors de fissures i les obturacions (empastaments).

 

Serveis especials en unes condicions avantatjoses

 • Cirurgia refractiva làser.
 • Cirurgia de la presbícia o vista cansada.
 • Fertilitat i reproducció assistida.
 • Conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical.
 • Deshabituació tabàquica.
 • Estudi biomecànic de la marxa.
 • Servei de medicina i cirurgia estètica.
 • Servei wellness: balnearis i spas urbans.
 • Òptiques i ortopèdies.
 • Gimnàs i fitness.
 • Teràpies alternatives: homeopatia, acupuntura i quiromassatge.
 • Audiologia.
 • Implants capil·lars.
 • Auto-CPAP: teràpia de la roncopatia o apnea del son.
 • Genètica predictiva i mapes de risc (d'acord amb les condicions generals i particulars de la pòlissa).

 

Demanar una cita  

L’assegurança Protecció Salut Pimes i Protecció Salut Premium Pimes són denominacions comercials que es corresponen amb els productes que l’entitat DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. comercialitza amb les marques DKV Integral i DKV Mundisalud, respectivament, amb les especificacions pròpies i notes tècniques dels mateixos productes que consten a disposició pública al domicili social de l’asseguradora. DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E., amb NIF A-50004209 i domicili social a Torre DKV, av. María Zambrano, 31, 50018 Saragossa, inscrita al R. M. de Saragossa i al Reg. Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb clau C0161.

Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita al R. M. d’Alacant i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP, amb clau OV-0004, que té subscrit una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Informació publicitària que no constitueix una oferta contractual ni estableix drets i obligacions per a cap de les parts.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès