Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Assegurança Protecció Decessos

Per tu i pels qui més estimes

Decideix-te per una assegurança que ofereix tranquil·litat econòmica a la teva família i, a tu, la flexibilitat que necessites.

Perquè, en moments delicats, comptar amb l’acompanyament i les cobertures d'una asseguradora de confiança… marca la diferència: despeses funeràries, formalització de testaments, repatriacions i serveis de suport psicològic coberts per una única pòlissa.

Prima única

Protecció Decessos
amb prima única

Per a persones més grans de 65 anys que busquen, amb un sol pagament, cobrir les despeses derivades de la mort i del suport emocional als seus.

Periódica

Protecció Decessos
amb prima periòdica

Per a les persones que prefereixen protegir, de mica en mica, la tranquil·litat econòmica i emocional de la seva família quan faltin.

Tant se val quina modalitat triïs, pots respirar tranquil

Pel servei funerari

 

Protecció Decessos cobreix totes les despeses derivades del servei funerari a la teva localitat i permet, a més, triar qualsevol cementiri d'Espanya sense cap cost addicional.

Per l'acompanyament

 

La teva família no estarà sola. Disposarà d'un telèfon de suport psicològic i de fins a tres sessions amb un professional especialitzat.

 

Pel suport jurídic

 

Tant en l’elaboració del testament com en l’assessorament als teus familiars en cas de defunció.

Per unes cobertures que creuen fronteres

 

Protecció Decessos proporciona assistència en viatges i assumeix les despeses d'urgència en cas de malaltia greu, així com la repatriació i les despeses derivades d'anul·lar el viatge.

A més, en cas de mort, també estan cobertes totes les despeses de trasllat de restes mortals, repatriació al país d'origen i costos del bitllet per a un acompanyant en viatges internacionals.

En cas de contractar el producte de prima periòdica, també s'hi inclouen les despeses de repatriació al país d'origen.

 
 
Assegurança subjecta als termes, a les cobertures, als capitals, als límits i a les exclusions establerts a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

Protecció Decessos prima periòdica és una assegurança de les asseguradores Meridiano, S.A. Compañía Española de Seguros y BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, en règim de coassegurança i amb la participació al 50 % de cadascuna de les entitats en la coassegurança. Meridiano n’és l’entitat obridora. Protecció Decessos Individual prima única és una assegurança de l'asseguradora Meridiano, S.A. Compañía Española de Seguros.

Meridiano, S.A. Compañía Española de Seguros amb NIF A18006296, i domicili social a l’avinguda Jean Claude Combaldieu, 5, 03008 Alacant, inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant i al Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau C-0494. BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau C0767.
Assegurança mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. (“BanSabadell Mediación”) i comercialitzada a través de la xarxa de Banco de Sabadell, S.A., entitat amb la qual té subscrit un contracte de prestació de serveis de xarxa de distribució. BanSabadell Mediación té domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, NIF A03424223 i està inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre administratiu de distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004, i actua per a Meridiano S.A. Compañía Española de Seguros. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.
 


    Altres productes que poden ser del seu interès