Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre 
  assistent virtual.
 • Enviar un
  correu electrònic
 • Truqui al número
  902 323 000
  Tots els dies, les 24h.
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines
Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Protecció Salut

L’assistència sanitària més completa per cuidar de vostè i dels seus

Protecció Salut és una assegurança que li garanteix la millor atenció sanitària amb el millor tracte personalitzat, el que vostè i els seus volen rebre quan visiten un metge o entren en una clínica.

Protecció a la seva mida

Pot triar entre dues modalitats d’assegurança Protecció Salut:

 • Sense copagament.
 • Amb copagament lineal de 3,5 euros i de 9 euros en psicologia.

 

A més a més, vostè tria lliurement a quin metge o a quin centre hospitalari de la nostra xarxa vol acudir.

Les cobertures que vostè i els seus mereixen

Despreocupi-se'n i gaudeixi de l’assistència sanitària amb les cobertures més completes.

 

 • Assistència primària: assistència mèdica a casa seva, a més de 1.000 clíniques concertades i a més de 2.000 metges de capçalera a tot Espanya. Inclou les diferents especialitats mèdiques o quirúrgiques, els mitjans de diagnòstic i els tractaments mèdics, quan es realitzen en consulta.
   
 • Assistència hospitalària: inclou l’hospitalització mèdica, quirúrgica, obstètrica, pediàtrica i psiquiàtrica; hospitalització en unitat de vigilància intensiva i per diàlisi i ronyó artificial. Comprèn també les despeses generades durant l’ingrés hospitalari i els honoraris mèdics o quirúrgics derivats dels tractaments realitzats.
   
 • Assistència a tot el món: viatgi tranquil ja que gaudirà d’una assegurança complementària d’assistència mundial en viatge en cas d’urgència..
   
 • Cobertures especials: accedeixi als serveis diagnòstics, terapèutics i de cirurgia més avançats, assistència familiar i/o atenció a la dependència, descomptes a òptiques i ortopèdies, pròtesi capil•lar en processos oncològics, etc., i fins i tot serveis d’allotjament flexible per a familiars d’hospitalitzats.

 

Tot són avantatges

 

 • Som especialistes en assistència mèdica.
 • Treballem amb els principals hospitals i clíniques privades a tot el territori nacional, així com amb els grups hospitalaris amb les tecnologies més avançades.
 • Afavorim l’accés a les prestacions i serveis a través de les noves tecnologies: autoritzacions en línia, quadre mèdic al mòbil, etc.
 • Oferim eines innovadores per potenciar la prevenció i la cura de la salut: programes preventius en línia on-line.

 

A un preu de mercat competitiuEdat
actuarial1
(anys)
  Protecció Salut amb copagament2   Protecció Salut sense copagament3
0-19   49,45 €   57,18 €
20-34   51,51 €   58,72 €
35-49   53,57 €   60,78 €
50-54   55,63 €   61,81 €
55-59   76,23 €   86,54 €
60-64   96,85 €   113,33 €
>64   139,09 €   166,90 €

Demanar una cita

1. Edat actuarial: si han passat més de 6 mesos des de l’aniversari, se suma 1 any a l’edat actual.
2. Copagament lineal de 3,5 € (excepte psicologia, 9 €). Bonificació: 7% per a 4 membres, 12% per a més de 4.
3. Sense copagament. Bonificació: 7% per a 4 membres, 12% per a més de 4

Prima total mensual establerta per assegurat vigent fins al 31 de desembre de 2015 i pagament mensual. Consultar descomptes a partir de 4 persones assegurades.

Aquest document és de caràcter informatiu. La informació que recull està subjecta a les condicions i limitacions descrites en el condicionat general del producte. Alguns dels serveis descrits són serveis especials i altres són franquiciats, per la qual cosa podrien suposar un cost addicional.

Protecció Salut és una assegurança de DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española (Societat Unipersonal), amb domicili social a Espanya, WTCZ – Edifici DKV – Avenida María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, tom 1711, foli 214, full Z-15152, amb NIF A50004209, i inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP, amb la clau C-0161. BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del grup Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili a l’avinguda Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrita en el Registre mercantil de Barcelona, tom 43689, foli 108, full B 435518, inscripció 41, i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP, amb clau núm. OV-0004, té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances privades.Altres productes que poden ser del seu interès