Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció online - xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Protecció Salut Pimes

Assegurança de salut Protecció Salut Pimes: una inversió rendible

Protección Salud Pymes

Protecció Salut Pimes és l'assegurança d'assistència sanitària que Banc Sabadell, en col·laboració amb DKV, ha triat per a la seva empresa o pime.

Més avantatges per a la seva pime


 • Preus especials. Des de tres assegurats. Ja pot contractar la millor assegurança de salut per a la seva pime.
 • Condicions de contractació avantatjoses: eliminem els períodes de carència, excepte el part, per a tots els treballadors.
 • Sense copagament per acte assistencial. No hi ha cap tipus de recàrrec sobre la prima oferta.
 • Servei bucodental inclòs en la prima.
 • Aplicació a familiars directes (cònjuge i fills) de les mateixes condicions.
 • Pertanyerà al líder europeu en assegurances de salut.

Un producte que s'ajusta a les seves necessitats

Dues modalitats per triar:

 • Protecció Salut Pimes: assegurança d'assistència sanitària amb un extens quadre mèdic, amb especialistes i centres hospitalaris qualificats.
 • Protecció Salut Premium Pimes: assegurança de salut amb quadre mèdic, més reemborsament de despeses en un 80 %, tant a Espanya com a l'estranger, fins a 217.000 euros per assegurat i any.

Cobertures

Assistència primària
La tranquil·litat de tenir l'assistència mèdica coberta, tant al domicili com en les nostres més de 1.000 clíniques concertades i amb més de 2.000 metges de capçalera arreu d'Espanya, i sense llistes d'espera innecessàries.

 • Serveis d'assistència mèdica al domicili i urgències en clínica les 24 hores.
 • Servei d'infermeria (ATS/DUI).
 • Revisió cardiològica bàsica anual.
 • Anàlisis clíniques bàsiques (excloses les proves hormonals i immunològiques, genètiques i biologicomoleculars) i radiografies simples convencionals (sense contrast).
 • Ambulàncies.
 • Pediatria i puericultura.
 • Medicina general.

 

Especialistes i mitjans complementaris de diagnòstic

Inclou les diferents especialitats mèdiques o quirúrgiques, els mitjans de diagnòstic i els tractaments mèdics, quan es fan en consulta.

Assistència hospitalària

Comprèn les despeses generades durant l'internament hospitalari i els honoraris mèdics o quirúrgics derivats dels tractaments portats a terme.

En cas d'urgència: assistència arreu del món

Viatgi amb tranquil·litat. Les nostres pòlisses de salut garanteixen assistència mundial en cas d'urgència a l'estranger (per a estades no superiors a 90 dies per viatge o desplaçament).

Cobertures i serveis que ens diferencien


 • Servei bucodental inclòs: amb tractaments dentals gratuïts i d'altres amb uns preus especials inferiors als del mercat.
 • Psicologia.
 • Àmplia cobertura de trasplantaments.
 • Assistència sanitària en accidents laborals i de trànsit.
 • Subsidi per hospitalització.
 • Podologia sense límit.
 • Ampli límit en assistència mundial en viatge.

Serveis especials en unes condicions avantatjoses


 • Cirurgia refractiva làser.
 • Cirurgia de la presbícia o vista cansada.
 • Fertilitat i reproducció assistida.
 • Conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical.
 • Deshabituació tabàquica.
 • Estudi biomecànic de la marxa.
 • Servei de medicina i cirurgia estètica.
 • Servei wellness: balnearis i spas urbans.
 • Òptiques i ortopèdies.
 • Gimnàs i fitnes.
 • Teràpies alternatives: homeopatia, acupuntura i quiromassatge.
 • Audiologia.
 • Implants capil·lars.
 • Auto CPAP: teràpia de la roncopatia o apnea del son.
 • Genètica predictiva i mapes de risc.

Demanar una cita

DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española (Sociedad Unipersonal), amb domicili social a Espanya, WTCZ - edif. DKV - av. María Zambrano, 31, 50018 Zaragoza, inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0161.

Aquest document és de caràcter informatiu. La informació que s'hi recull està subjecta a les condicions i les limitacions descrites en el condicionat general del producte.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès