Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Protecció Empreses

Més cobertures, més protecció

Protección Empresas

Protecció Empreses és una assegurança multirisc dissenyada per protegir d'una manera àmplia i en una sola pòlissa els actius (edificis, maquinària o productes), l'activitat (responsabilitat civil d'explotació, patronal o de productes) i els beneficis de la seva empresa davant de riscos accidentals.

Per això, posem a disposició seva solucions òptimes que garanteixen la protecció àmplia de la seva empresa en una única pòlissa que reuneix els avantatges següents:

 • Àmplia oferta de cobertures per adaptar-se als seus requeriments i la seva activitat.
 • Flexible, ja que pot triar aquelles opcions asseguradores que li permetin una millor adaptació a les veritables necessitats de la seva empresa.
 • Completa, amb un ampli ventall de cobertures, opcions de capitals i franquícies contractables.


Cobertures bàsiques   Continent   Contingut
Bàsiques: incendi i complementàries    
Extensió de garanties    
Danys per aigua    
Danys elèctrics    
Ruptura de vidres    
Pèrdua de lloguers    
Defensa jurídica    
Reposició d'arxius      
Reposició de models i matrius      


Cobertures opcionals   Continent   Contingut
Responsabilitat civil    
Robatori i espoliació      
Desperfectes al continent per robatori      
Danys estètics      
Avaria de maquinària      
Avaria d'ordinadors      
Perduda de beneficis    
Béns refrigerats      


La protecció que la seva empresa necessita en una única pòlissa


 • Assegurança multirisc que agrupa totes les cobertures en una pòlissa.
 • Dissenyada especialment per a pimes.
 • Protegeix tant els actius com l'activitat i els beneficis de la seva empresa.
 • Ofereix assistència jurídica en cas de sinistre.
 • Diferents modalitats que s'adapten a les seves necessitats, com l'Assegurança Protecció Tot Risc Danys Materials, adreçada a grans empreses a la mida del seu sector.

Demanar una cita

Assegurança amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSFP amb clau núm. OV-0004. Actua per a Zurich Insurance plc, Sucursal en España, i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que disposa la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances a la web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Protecció Empreses és una assegurança de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili al carrer Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. Administratiu d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb clau núm. E-0189.
 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic


  Altres productes que poden ser del seu interès