Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Assegurança Protecció Decessos

Per tu i pels qui més estimes

Decideix-te per una assegurança que ofereix tranquil·litat econòmica a la teva família i, a tu, la flexibilitat que necessites.

Perquè, en moments delicats, comptar amb l’acompanyament i les cobertures d'una asseguradora de confiança… marca la diferència: despeses funeràries, formalització de testaments, repatriacions i serveis de suport psicològic coberts per una única pòlissa.

Prima única

Protecció Decessos
amb prima única

Per a persones més grans de 65 anys que busquen, amb un sol pagament, cobrir les despeses derivades de la mort i del suport emocional als seus.

Periódica

Protecció Decessos
camb prima periòdica

Per a les persones que prefereixen protegir, de mica en mica, la tranquil·litat econòmica i emocional de la seva família quan faltin.

Tant se val quina modalitat triïs, pots respirar tranquil

Pel servei funerari

 

Protecció Decessos cobreix totes les despeses derivades del servei funerari a la teva localitat i permet, a més, triar qualsevol cementiri d'Espanya sense cap cost addicional.

Per l'acompanyament

 

La teva família no estarà sola. Disposarà d'un telèfon de suport psicològic i de fins a tres sessions amb un professional especialitzat.

 

Pel suport jurídic

 

Tant en l’elaboració del testament com en l’assessorament als teus familiars en cas de defunció.

Per unes cobertures que creuen fronteres

 

Protecció Decessos proporciona assistència en viatges i assumeix les despeses d'urgència en cas de malaltia greu, així com la repatriació i les despeses derivades d'anul·lar el viatge.

A més, en cas de mort, també estan cobertes totes les despeses de trasllat de restes mortals, repatriació al país d'origen i costos del bitllet per a un acompanyant en viatges internacionals.

En cas de contractar el producte de prima periòdica, també s'hi inclouen les despeses de repatriació al país d'origen.

Si creus que és el moment de pensar en tu i en els teus… comprova què us pot oferir Protecció Decessos

 
 

Protecció Decessos prima periòdica és una assegurança de les asseguradores «Meridiano, S.A. Compañía Española de Seguros y Seguros Generales, S.A. i Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros», en règim de coassegurança i amb la participació al 50 % de cadascuna de les entitats en la coassegurança. Meridiano és l’entitat obridora.

Protecció Decessos Individual prima única és una assegurança de l'asseguradora «Meridiano, S.A. Compañía Española de Seguros».

Assegurança subjecta als termes, les cobertures, els capitals, els límits i les exclusions establertes a les condicions generals i particulars de la pòlissa.

«Meridiano, S.A. Compañía Española de Seguros». NIF A18006296 i domicili social a Avinguda Jean Claude Combaldieu, 5, 03008, Alacant, inscrita al R.M. d'Alacant i al R. d'Entitats Asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, clau C-0494.

«BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» amb el NIF A64194590 i amb domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau núm. C0767.

Mediador: «BanSabadell Mediación. Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A.». NIF A-03424223 i domicili social a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en el Registre Administratiu de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Actua per a «Meridiano, S.A. Compañía Española de Seguros» i té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d'acord amb el que es disposa en la normativa de distribució d'assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment.

Podeu consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.    Altres productes que poden ser del seu interès