Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Per què les nostres targetes?

Perquè són més que una forma de pagar les teves compres.

Targeta Banco Sabadell
Si tens una targeta de Banc Sabadell…
Estàs tranquil en cas de pèrdua.
La pots apagar i encendre des del mòbil, quan vulguis.
En cas de robatori, la bloqueges i llest!
En rebràs una de nova al teu domicili.
Pagues al teu ritme.
Pots ajornar la liquidació de la teva targeta o fraccionar les teves compres en quotes.
Apple Pay, Samsung Pay o Sabadell Wallet.
Tria la teva opció per pagar amb el teu mòbil!
Tens tot el control.
Activa o desactiva usos de la teva targeta com comprar per Internet o a l’estranger.
Guanya 1000 €

Arrencar nous plans és més fàcil amb 2.000€ extra

TargetesQuè he de fer per aconseguir-los?
És molt senzill: per cada 50€ de compra amb la seva targeta de crèdit, aconseguirà una participació per al sorteig de 10 targetes regal de 1.000 euros.
MòbilI, a més...
Si resulta guanyador i acumula 200€ en compres amb Sabadell Wallet, fetes entre l’1 de setembre i el 30 de novembre, duplicarem el seu premi. A què espera?
Bases del concurs
Cerrar

Condicions de la promoció “Sorteig targetes regal de 1.000 €/2.000 €”.

Promoció vàlida de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

1. Banco de Sabadell, S.A. (a partir d’ara, el banc) fa una promoció adreçada a persones físiques que figuren com a titular d’una targeta de crèdit i/o revolving emesa per Banc Sabadell, sota qualsevol de les marques BancSabadell, SabadellHerrero i SabadellCAM (a partir d’ara, les targetes).

2. Participen en el sorteig els clients titulars de les targetes que durant la promoció, de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2019 (ambdós inclosos), hagin efectuat compres acumulades per un mínim de 50 euros. Cada 50 euros acumulats en compres efectuades a través de qualsevol de les targetes o de Sabadell Wallet suposa una participació en el sorteig. El Banc enviarà al notari la relació dels titulars que compleixin els requisits per accedir a la promoció en format electrònic.

3. La promoció consisteix en el sorteig davant notari de 10 targetes regal valorades en 1.000 euros o 2.000 euros cadascuna, import que variarà en funció del mitjà de pagament amb el qual s’abonin les compres per part del client:

Si el client premiat ha pagat la compra amb targeta de crèdit, el valor de la targeta regal serà de 1.000 euros. En cas que el client premiat hagi efectuat compres amb targeta de crèdit durant el període de la promoció per un mínim acumulat de 200 euros a través de mòbil fent servir l’aplicació Sabadell Wallet, el valor de la targeta regal serà de 2.000 euros en comptes de 1.000 euros.

4. El sorteig es durà a terme el dia 18 de desembre de 2019.

5. L’adjudicació de premis d’aquesta promoció està limitada a un premi per titular, independentment del nombre de participacions premiades. El notari determinarà aleatòriament 10 titulars guanyadors i 10 de suplents, que quedaran en reserva. El suplent substituirà el guanyador en cas d’identificació del guanyador incorrecta, renúncia o incompliment dels requisits exigits en aquestes bases.

6. El banc es reserva el dret de determinar i modificar segons la seva conveniència la data del sorteig i el període promocional, de cancel·lar la promoció i d’excloure del sorteig aquella persona que estimi que no reuneix els requisits exigits o que hagi actuat de mala fe. Així mateix, el banc es reserva el dret de modificar les bases d’aquesta promoció durant el desenvolupament d’aquesta o de substituir els premis per uns altres d’un valor equivalent.

7. El premiat serà la persona física que figuri com a titular de la targeta. El banc comunicarà als guanyadors, a través de la seva xarxa d’oficines o per qualsevol altre mitjà que tingui disponible, el premi obtingut i la resta de circumstàncies relatives al gaudi d’aquest.

8. El guanyador té dret a renunciar al premi, però no pot, en cap cas, bescanviar-lo per un altre de diferent.

9. En cas que per qualsevol circumstància, 20 dies hàbils després del dia de la celebració del sorteig, el banc no hagi pogut contactar amb la persona premiada o aquesta no pugui acceptar el premi, o hi renunciï, el banc procedirà a assignar-lo al suplent en reserva que correspongui. En cas que el suplent en reserva, al seu torn, no accepti el premi o hi renunciï, aquest es declararà desert. El guanyador ha d’acreditar la seva identificació, mitjançant DNI o passaport vigent, en el moment de l’acceptació i l’entrega del premi.

10. El període de reclamació del sorteig finalitza 20 dies hàbils després del sorteig.

11. Les targetes utilitzades pels seus titulars s’han de trobar en vigor i operatives i el titular de la targeta o del contracte de targeta no s’ha de trobar en situació de morositat amb el banc; tot això, des de l’inici de la promoció i fins a, si s’escau, l’entrega del premi.

12. De conformitat amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre societats, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l’oferta, la promoció o la venda de determinats béns, productes o serveis, estan subjectes a una retenció o un ingrés a compte sempre que la base de retenció del premi sigui superior a 300 euros. El banc farà en la Hisenda Pública l’ingrés a compte en nom del guanyador. Així mateix, també s’obliga al compliment de les obligacions d’informació a l’Agència Tributària i al guanyador derivades de la concessió del premi. Aquesta retenció o ingrés a compte va a càrrec del banc i, per tant, constitueix més valor del premi. D’altra banda, el premi obtingut en aquesta promoció queda subjecte a les obligacions fiscals pertinents en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques o de l’impost sobre societats del guanyador.

13. El banc no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers.

14. Les bases d’aquesta promoció es regeixen per les lleis de l’Estat espanyol. El banc i els participants en la promoció es sotmeten al fur dels jutjats i els tribunals espanyols, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, per a qualsevol controvèrsia que se’n pugui derivar.

15. Les bases d’aquesta promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant del notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Javier Micó Giner, amb despatx al carrer Narcís Giralt, núm. 57, Sabadell, així com en l’Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ABACO, http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco), servei d’interès general ofert pel Col·legi General del Notariat, i es troben a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar.

16. La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri del banc per a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.

Penses en les compres per a aquestes dates?

Algunes opcions per pagar-les amb més comoditat:
Shopping

Targeta Shopping

Visa

Per fixar l’import que vols pagar

  • Sense comissions per amortitzacions parcials o per no utilització.
  • Aprofita’n les promocions exclusives
Saber-ne més La vull
Sin

Targeta Sin

Visa

La millor opció per a les teves compres extraordinàries

  • Targeta gratuïta, sense quota d’emissió ni de manteniment.
  • I control total de les teves despeses amb un extracte mensual.
Saber-ne més La vull
Oro

Targeta crèdit Or

Master

Prestacions exclusives en assegurances d’assistència en viatge

  • Cobreix les despeses en assegurances per accidents quotidians.
  • Flexibilitat en la forma de pagament.
Saber-ne més La vull
També et pot interessar

T'ajudem?

Teléfono963 085 000
Tots els dies, les 24 hores.