Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Per què pagar les teves compres amb les nostres targetes?

Perquè, a més de comoditat i deixar-te triar com pagar les teves compres, et donen molt més

Pagament amb targeta

icona

Són segures.

Tens la garantia dels sistemes de pagament segur i solucions antifrau de Banc Sabadell.

icona

És molt més còmode.

T'oblides d'haver de dur diners en efectiu o la cartera. També pots pagar les teves compres amb el mòbil.

icona

Et permeten tenir un millor control de les despeses.

A través de la nostra app, pots posar a la targeta un límit de despesa mensual i activar o desactivar l'ús en compres online o a l'estranger.

icona

Amb la nostra targeta de crèdit, tu tries quan pagar les teves compres.

Les compres que hagis fet amb la targeta de crèdit s'unifiquen en un únic càrrec a final de mes. Però si ho prefereixes, pots ajornar el pagament de la liquidació mensual aplicant la modalitat de pagament revolving, o bé fraccionar el pagament d’una compra dividit en diversos mesos.

Promoció fins al 30 d’abril
Compres

Ara la teva targeta et dona… fins a 10 € 1!

Aconsegueix-los així:

1.
Fes servir la teva targeta de crèdit fins al 30 d'abril
2.
Si les compres són d'un mínim des 200 € al mes durant el període de la promoció, et tornem fins a 10 € (import brut) 1.
 
Promoció fins al 30 d’abril
Compres

Ara la teva targeta et dona… fins a 10 € 1!

Aconsegueix-los així:

1.
Fes servir la teva targeta de crèdit fins al 30 d'abril
2.
Si les compres són d'un mínim des 300 € al mes durant el període de la promoció, et tornem fins a 10 € (import brut) 1.
 
Promoció fins al 30 d’abril
Compres

Ara la teva targeta et dona… fins a 10 € 1!

Aconsegueix-los així:

1.
Fes servir la teva targeta de crèdit fins al 30 d'abril
2.
Si les compres són d'un mínim des 400 € al mes durant el període de la promoció, et tornem fins a 10 € (import brut) 1.
 
Promoció fins al 30 d’abril
Compres

Ara la teva targeta et dona… fins a 10 € 1!

Aconsegueix-los així:

1.
Fes servir la teva targeta de crèdit fins al 30 d'abril
2.
Si les compres són d'un mínim des 600 € al mes durant el període de la promoció, et tornem fins a 10 € (import brut) 1.
 
Speedway electric scooter

Estem de sorteig! Guanya un dels 10 iPads Pro!

Com puc participar-hi?

Targetes de crèdit
Utilitza la teva targeta de crèdit de Banc Sabadell per pagar les teves compres i, per cada 50 € acumulats1, obtindràs una participació en el sorteig.

I per obtenir una participació doble…

Doble participació
Fes les teves compres de manera online i duplica les teves probabilitats de guanyar un iPad Pro.
Consulta les condicions de la promoció
 
Cerrar

Bases notarials de la promoció «Sorteig iPads Pro» dirigida a clients particulars amb targeta de crèdit

 1. Banco de Sabadell, S.A. (en endavant, «el Banc») fa una promoció adreçada a persones físiques, residents a Espanya, que figuren com a titulars d'una targeta de crèdit emesa per Banc Sabadell (en endavant, «les targetes»). En queden excloses les targetes de crèdit d'empresa.

 

 1. Vigència de la promoció: de l’ de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos).

 

 1. Participen en la promoció els clients titulars de les targetes que durant el període de la promoció hagin fet compres acumulades per un mínim de 50 euros. El Banc enviarà al notari la relació, en format electrònic, dels titulars que compleixin els requisits, perquè en faci el sorteig.

 

 1. El sistema d'obtenció de participacions es basa en:
 • Per cada 50 euros acumulats en compres amb targeta, la persona participant obtindrà 1 participació.
 • Per cada 50 euros acumulats en compres amb targeta, fetes en comerços electrònics , la persona participant obtindrà 2 participacions.

 1. La promoció consisteix en un sorteig de 10 Apple iPads Pro (2021 5ª gen).

 

 1. L'adjudicació de premis de la present promoció està limitada a un premi per titular, amb independència del nombre de participacions premiades. El notari determinarà aleatòriament 10 titulars guanyadors i 10 suplents, els quals quedaran en reserva.

 

 1. El sorteig se celebrarà davant de notari el 10 de novembre de 2022.

 

 1. Els premis objecte d'aquesta promoció no podran ser en cap cas objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador. Així mateix, els premis no poden ser objecte de bescanvi, traspàs, donació, alienació o qualsevol acte que impliqui disposar-ne, amb l'excepció del gaudi per part del guanyador. Els premis són personals i intransferibles. El guanyador té dret a renunciar al premi.

 

 1. El Banc no presta la garantia dels articles tecnològics. En aquest sentit, per a qualsevol incidència, els guanyadors s'hauran d’adreçar a Littium, que els comunicarà els establiments oficials de la marca.

 

 1. El Banc es reserva el dret de determinar i modificar a conveniència la data del sorteig i el període promocional, a cancel·lar la promoció i a excloure del sorteig les persones que consideri que no reuneixen els requisits exigits o que han actuat de mala fe. Així mateix, el Banc es reserva el dret de modificar les bases d'aquesta promoció mentre duri, i també de canviar els premis per altres de valor equivalent.

 

 1. El premiat serà la persona física que figuri com a titular de la targeta. El Banc comunicarà als guanyadors, mitjançant el telèfon o el correu electrònic que el titular té notificat al Banc com a canal de comunicació, el premi obtingut i altres circumstàncies relatives al seu gaudi.

 

 1. Si, per qualsevol circumstància, 15 dies hàbils després del dia de la celebració del sorteig, el Banc no ha pogut contactar amb la persona premiada mitjançant el telèfon o el correu electrònic que el titular té notificat al Banc com a canal de comunicació, o la persona premiada no ha pogut acceptar el premi, o hi renuncia, o en cas d'identificació del guanyador incorrecta o d'incompliment dels requisits exigits en les presents bases, el premi s’assignarà al suplent en reserva que correspongui. Si el suplent en reserva, al seu torn, no accepta el premi o hi renuncia, o en cas de la seva identificació incorrecta o incompliment per part seva dels requisits exigits en les presents bases, o si el Banc no hi ha pogut contactar mitjançant el telèfon o el correu electrònic que el suplent en reserva tingui notificat al Banc com a canal de comunicació, el premi es declararà desert. El guanyador haurà d'acreditar la seva identificació, mitjançant DNI o passaport vigent, i signar la documentació de lliurament del premi en el moment de l’acceptació i el lliurament.

 

 1. El període de qualsevol reclamació derivada del sorteig acaba 20 dies hàbils després del sorteig.

 

 1. Les targetes han d’estar en vigor i operatives i el titular de la targeta i/o del contracte de targeta no ha d’estar en situació de morositat amb el Banc; tot això, des de l'inici de la promoció i fins al lliurament del premi, si és el cas.

 

 1. Els guanyadors del premi objecte del sorteig autoritzen el Banc o qualsevol de les societats del grup Banc Sabadell, filials o participades, a utilitzar-ne el nom i imatge i altres dades personals per a qualsevol publicitat o comunicació relacionada amb la promoció i els sortejos, sense cap contraprestació; i, especialment, a publicar-les a les diferents adreces electròniques de les marques del Banc.
   

 

 1. De conformitat amb la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l'oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis, estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que la base de retenció del premi sigui superior a 300 euros. El Banc efectuarà l'ingrés a compte en nom del guanyador a la hisenda pública i s'obliga, així mateix, al compliment de les obligacions d'informació a l'Agència Tributària i al guanyador derivades de la concessió del premi. Aquesta retenció o ingrés a compte anirà a càrrec del Banc i, per tant, constituirà més valor del premi. Per la seva banda, el premi obtingut en la present promoció quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques del guanyador.

 

 1. El Banc no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers.

 

 1. Les bases d'aquesta promoció es regeixen per les lleis de l'Estat espanyol. El Banc i els participants en la promoció se sotmeten a la competència jurisdiccional dels jutjats i tribunals espanyols, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la present promoció.

 

 1. Les bases de la present promoció estan dipositades i protocol·litzades davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya Javier Micó Giner, amb despatx al carrer de Narcís Giralt, núm. 57, Sabadell, i també a l'Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ABACO, http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco), servei d'interès general ofert pel Col·legi General del Notariat, i estan a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar.

 

 1. La participació en el sorteig implica l'acceptació de les presents bases i del criteri del Banc per a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.
Promoció fins al 30 de juny
Speedway electric scooter

Guanya un dels 10 patinets elèctrics que sortegem!

Com puc participar-hi?

Targetes de crèdit
Paga amb la targeta de crèdit de Banc Sabadell i, per cada 50 € acumulats en compres, obtindràs una participació en el sorteig.

I per obtenir una participació doble…

Doble participació
Fes les teves compres de forma online pel mateix import i duplica les teves probabilitats de guanyar un patinet elèctric.
Consulta les condicions de la promoció
 
Cerrar

Bases notarials de la promoció «patinets elèctrics» dirigida a clients particulars amb targeta de crèdit

 1. Banco de Sabadell, S.A. (en endavant, «el Banc») fa una promoció adreçada a persones físiques, residents a Espanya, que figuren com a titulars d'una targeta de crèdit emesa per Banc Sabadell (en endavant, «les targetes»). En queden excloses les targetes de crèdit d'empresa.

 

 1. Vigència de la promoció: de l’ de l’1 de maig al 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos).

 

 1. Participen en la promoció els clients titulars de les targetes que durant el període de la promoció hagin fet compres acumulades per un mínim de 50 euros. El Banc enviarà al notari la relació, en format electrònic, dels titulars que compleixin els requisits, perquè en faci el sorteig.

 

 1. El sistema d'obtenció de participacions es basa en:
 • Per cada 50 euros acumulats en compres amb targeta, la persona participant obtindrà 1 participació.
 • Per cada 50 euros acumulats en compres amb targeta, fetes en comerços electrònics , la persona participant obtindrà 2 participacions.

 1. La promoció consisteix en un sorteig de 10 patinets elèctrics SPEEDWAY Leger Pro 25.6Ah.

 

 1. L'adjudicació de premis de la present promoció està limitada a un premi per titular, amb independència del nombre de participacions premiades. El notari determinarà aleatòriament 10 titulars guanyadors i 10 suplents, els quals quedaran en reserva.

 

 1. El sorteig se celebrarà davant de notari el 12 de juliol de 2022.

 

 1. Els premis objecte d'aquesta promoció no podran ser en cap cas objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador. Així mateix, els premis no poden ser objecte de bescanvi, traspàs, donació, alienació o qualsevol acte que impliqui disposar-ne, amb l'excepció del gaudi per part del guanyador. Els premis són personals i intransferibles. El guanyador té dret a renunciar al premi.

 

 1. El Banc no presta la garantia dels articles tecnològics. En aquest sentit, per a qualsevol incidència, els guanyadors s'hauran d’adreçar a Littium, que els comunicarà els establiments oficials de la marca.

 

 1. El Banc es reserva el dret de determinar i modificar a conveniència la data del sorteig i el període promocional, a cancel·lar la promoció i a excloure del sorteig les persones que consideri que no reuneixen els requisits exigits o que han actuat de mala fe. Així mateix, el Banc es reserva el dret de modificar les bases d'aquesta promoció mentre duri, i també de canviar els premis per altres de valor equivalent.

 

 1. El premiat serà la persona física que figuri com a titular de la targeta. El Banc comunicarà als guanyadors, mitjançant el telèfon o el correu electrònic que el titular té notificat al Banc com a canal de comunicació, el premi obtingut i altres circumstàncies relatives al seu gaudi.

 

 1. Si, per qualsevol circumstància, 15 dies hàbils després del dia de la celebració del sorteig, el Banc no ha pogut contactar amb la persona premiada mitjançant el telèfon o el correu electrònic que el titular té notificat al Banc com a canal de comunicació, o la persona premiada no ha pogut acceptar el premi, o hi renuncia, o en cas d'identificació del guanyador incorrecta o d'incompliment dels requisits exigits en les presents bases, el premi s’assignarà al suplent en reserva que correspongui. Si el suplent en reserva, al seu torn, no accepta el premi o hi renuncia, o en cas de la seva identificació incorrecta o incompliment per part seva dels requisits exigits en les presents bases, o si el Banc no hi ha pogut contactar mitjançant el telèfon o el correu electrònic que el suplent en reserva tingui notificat al Banc com a canal de comunicació, el premi es declararà desert. El guanyador haurà d'acreditar la seva identificació, mitjançant DNI o passaport vigent, i signar la documentació de lliurament del premi en el moment de l’acceptació i el lliurament.

 

 1. El període de qualsevol reclamació derivada del sorteig acaba 20 dies hàbils després del sorteig.

 

 1. Les targetes han d’estar en vigor i operatives i el titular de la targeta i/o del contracte de targeta no ha d’estar en situació de morositat amb el Banc; tot això, des de l'inici de la promoció i fins al lliurament del premi, si és el cas.

 

 1. Els guanyadors del premi objecte del sorteig autoritzen el Banc o qualsevol de les societats del grup Banc Sabadell, filials o participades, a utilitzar-ne el nom i imatge i altres dades personals per a qualsevol publicitat o comunicació relacionada amb la promoció i els sortejos, sense cap contraprestació; i, especialment, a publicar-les a les diferents adreces electròniques de les marques del Banc.
   

 

 1. De conformitat amb la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l'oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis, estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que la base de retenció del premi sigui superior a 300 euros. El Banc efectuarà l'ingrés a compte en nom del guanyador a la hisenda pública i s'obliga, així mateix, al compliment de les obligacions d'informació a l'Agència Tributària i al guanyador derivades de la concessió del premi. Aquesta retenció o ingrés a compte anirà a càrrec del Banc i, per tant, constituirà més valor del premi. Per la seva banda, el premi obtingut en la present promoció quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques del guanyador.

 

 1. El Banc no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers.

 

 1. Les bases d'aquesta promoció es regeixen per les lleis de l'Estat espanyol. El Banc i els participants en la promoció se sotmeten a la competència jurisdiccional dels jutjats i tribunals espanyols, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la present promoció.

 

 1. Les bases de la present promoció estan dipositades i protocol·litzades davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya Javier Micó Giner, amb despatx al carrer de Narcís Giralt, núm. 57, Sabadell, i també a l'Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ABACO, http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco), servei d'interès general ofert pel Col·legi General del Notariat, i estan a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar.

 

 1. La participació en el sorteig implica l'acceptació de les presents bases i del criteri del Banc per a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.
Compromís sostenible
Promoció fins al 30 d’abril
Compres

Ara la teva targeta et dona… fins a 10 € 1!

Aconsegueix-los així:

1.
Paga les compres amb la teva targeta de crèdit, de l'1 de març al 30 d'abril.
2.
Si les compres són d'un mínim des 300 € al mes durant el període de la promoció, et tornem fins a 10 € (import brut) 1.
 
També et pot interessar

T'ajudem?

Teléfono 963 085 000 - Tots els dies, les 24 hores.