Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Per què les nostres targetes?

Perquè són més que una forma de pagar les teves compres.

Targeta Banco Sabadell
Si tens una targeta de Banc Sabadell…
Estàs tranquil en cas de pèrdua.
La pots apagar i encendre des del mòbil, quan vulguis.
En cas de robatori, la bloqueges i llest!
En rebràs una de nova al teu domicili.
Pagues al teu ritme.
Pots ajornar la liquidació de la teva targeta o fraccionar les teves compres en quotes.
Apple Pay, Samsung Pay o Sabadell Wallet.
Tria la teva opció per pagar amb el teu mòbil!
Tens tot el control.
Activa o desactiva usos de la teva targeta com comprar per Internet o a l’estranger.
Gana Ipad

Les teves compres amb targeta de crèdit tenen premi

Targetes Sortegem 100 ordinadors portàtils Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 entre tots els clients que assoleixin 200 euros en compres amb la seva targeta de crèdit entre el 14 de setembre i el 31 d’octubre de 2020.
Móvil Vols tenir més oportunitats? Aconsegueix una segona participació si, a més a més, fas una compra online amb la teva targeta.
Consulta les condicions de la promoció
Cerrar

Bases notarials de la promoció “Sorteig Ordinadors Portàtils Lenovo” per a clients particulars amb targeta de crèdit

1. Banco de Sabadell, S.A. (a partir d’ara, el banc) fa una promoció adreçada a persones físiques, residents a Espanya, que figuren com a titular d’una targeta de crèdit i/o revolving emesa per Banc Sabadell (a partir d’ara, les targetes). En queden excloses les targetes de crèdit d’empresa.

2. Participen en el sorteig els clients titulars de les targetes que durant la promoció, del 14 de setembre al 31 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos), hagin fet compres acumulades per un mínim de 200 euros. Si es compleix aquesta condició per a compres fetes a través de qualsevol de les targetes de crèdit esmentades en el punt 1, s’obté una participació en el sorteig. Si, a més a més, durant el mateix període de la promoció, els clients han fet alguna o algunes compres a través de comerç electrònic, s’obté una altra participació en el sorteig. Cada participant pot tenir com a màxim dues participacions. El banc enviarà al notari la relació dels titulars que compleixin els requisits en format electrònic amb la finalitat que efectuï el sorteig.

3. La promoció consisteix en el sorteig davant de notari de de 100 Ordinadors portàtils Lenovo Ideapad 3 15IIL05 amb procesador Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB).

4. El premi objecte d’aquesta promoció no pot ser, en cap cas, objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a petició del guanyador. Així mateix, el premi no pot ser objecte de bescanvi, traspàs, donació, alienació o qualsevol acte que n’impliqui disposició, llevat del seu gaudi per part del guanyador. El premi és personal i intransferible. El guanyador té dret a renunciar al premi.

5. El banc no presta la garantia de l’Ordinador Portàtil. En aquest sentit, per a qualsevol incidència, els guanyadors s’han d’adreçar als establiments oficials de Lenovo.

6. El sorteig es farà el dia 10 de novembre de 2020.

7. L’adjudicació de premis d’aquesta promoció està limitada a un premi per titular, independentment del nombre de participacions premiades. El notari determinarà aleatòriament 100 titulars guanyadors i 100 de suplents, que quedaran en reserva.

8. El banc es reserva el dret de determinar i modificar segons la seva conveniència la data del sorteig i el període promocional, de cancel·lar la promoció i d’excloure del sorteig aquella persona que estimi que no reuneix els requisits exigits o que hagi actuat de mala fe. Així mateix, el banc es reserva el dret de modificar les bases d’aquesta promoció durant el desenvolupament d’aquesta o de substituir els premis per uns altres d’un valor equivalent.

9. El premiat serà la persona física que figuri com a titular de la targeta. El banc comunicarà als guanyadors, a través del telèfon o del correu electrònic que el titular té notificat al banc com a canal de comunicació, el premi obtingut i la resta de circumstàncies relatives al seu gaudi.

10. En cas que per qualsevol circumstància, 15 dies hàbils després del dia de la realització del sorteig, el banc no hagi pogut contactar amb la persona premiada a través del telèfon o del correu electrònic que el titular té notificat al banc com a canal de comunicació, o aquesta no pugui acceptar el premi, o hi renunciï, o en cas d’identificació del guanyador incorrecta o incompliment dels requisits exigits en aquestes bases, es procedirà a assignar-lo al suplent en reserva que correspongui. En cas que el suplent en reserva, al seu torn, no accepti o renunciï al premi, o en cas de la seva identificació incorrecta o incompliment dels requisits exigits en aquestes bases o que el banc no hi pugui contactar a través del telèfon o del correu electrònic que tingui notificat al banc com a canal de comunicació, aquest es declararà desert. El guanyador ha d’acreditar la seva identificació, mitjançant DNI o passaport vigent, i signar la documentació d’entrega del premi en el moment de l’acceptació i l’entrega d’aquest.

11. El període de qualsevol reclamació derivada del sorteig finalitza 20 dies hàbils després del sorteig.

12. Les targetes utilitzades pels seus titulars s’han de trobar en vigor i operatives i el titular de la targeta i/o del contracte de targeta no s’ha de trobar en situació de morositat amb el banc; tot això, des de l’inici de la promoció fins a, si s’escau, l’entrega del premi.

13. Els guanyadors del premi objecte del sorteig autoritzen el banc o qualsevol de les societats del grup Banc Sabadell, filials o participades, per utilitzar els seu nom, la seva imatge i la resta de dades personals per a qualsevol publicitat o comunicació relacionada amb la promoció i els sorteigs, sense cap contraprestació, i en especial a publicar-lo en les diferents adreces electròniques de les marques del banc.

14. De conformitat amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a l’oferta, la promoció o la venda de determinats béns, productes o serveis, estan subjectes a una retenció o un ingrés a compte sempre que la base de retenció del premi sigui superior a 300 euros. El banc farà en la hisenda pública l’ingrés a compte en nom del guanyador. Així mateix, també s’obliga al compliment de les obligacions d’informació a l’Agència Tributària i al guanyador derivades de la concessió del premi. Aquesta retenció o ingrés a compte va a càrrec del banc i, per tant, constitueix més valor del premi. D’altra banda, el premi obtingut en aquesta promoció queda subjecte a les obligacions fiscals pertinents en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques del guanyador.

15. El banc no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers.

16. Les bases d’aquesta promoció es regeixen per les lleis de l’Estat espanyol. El banc i els participants en la promoció se sotmeten al fur dels jutjats i els tribunals espanyols, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, per a qualsevol controvèrsia que se’n pugui derivar.

17. Les bases d’aquesta promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant del notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Javier Micó Giner, amb despatx al carrer de Narcís Giralt, núm. 57, Sabadell, així com en l’Arxiu electrònic de bases de concursos (ABACO, http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco), servei d’interès general ofert pel Col·legi General del Notariat, i es troben a disposició de qualsevol persona que les vulgui consultar.

18. La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri del banc per a la resolució de qualsevol qüestió que se’n derivi.

També et pot interessar

T'ajudem?

Teléfono963 085 000
Tots els dies, les 24 hores.