Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Productes

Gestió circulant

Crediglobal

Les empreses sempre busquen optimitzar l’operativa bancària i obtenir de la seva entitat un únic límit de finançament per a les seves operacions més habituals.

A Banc Sabadell fa temps que hem implantat un únic document contractual vinculat al compte corrent de les empreses, el Crediglobal, que permet fer les operacions nacionals i internacionals més habituals per al finançament del circulant de l’empresa, amb la possibilitat de fixar, dins del límit global del contracte, un sublímit de crèdit.

Quins avantatges suposa per a les empreses?

 • Una gestió més senzilla de les seves operacions amb el banc, ja que disposen d’una línia de risc oberta, adaptable a les necessitats diferents i canviants de la seva empresa.
 • Un cost inferior en despeses i estalvi de temps, en el tràmit de formalització, i això facilita la presa de decisions pel que fa als productes que es poden utilitzar, ja que no s’ha de formalitzar un contracte per a cada tipus d’operació.
 • Els productes no utilitzats no suposen cap inconvenient ni despesa per a l’empresa. Són opcions que té a la seva disposició en cas que les necessiti. Les quantitats diàries no utilitzades de sublímit de crèdit, en cas que s’hagi formalitzat, poden destinar-se a altres opcions utilitzades dins del contracte Crediglobal (descomptes, avals, etc.).
 • Producte senzill operativament, ja que hi ha un únic compte corrent a través del qual es canalitza tota l’operativa prevista en el contracte.

Quines operacions empara?

Les operacions que empara aquest contracte són tant de nacional com d’internacional:

 • Límit de pòlissa de crèdit
 • Cartera d’efectes
 • Finançament, en el qual també incloem:
  • Factoring amb recurs
  • Acompte sobre exportacions
  • Prefinançament d’exportacions
  • Finançament d’importacions
 • Comerç exterior
  • Obertura de crèdits documentaris
  • Operacions de cobertura de risc de canvi
 • Avals

Aquesta àmplia gamma de productes cobreixen les seves necessitats a curt termini, tant presents com futures, i ho pot gestionar amb una sola signatura. Per a més facilitat, pot gestionar les seves necessitats a títol informatiu des de la banca online de Banc Sabadell.

Creiem convenient informar-lo d’aquest producte, ja que té una simplicitat, efectivitat i desenvolupament oberts a les necessitats de les empreses, que signifiquen una solució molt d’acord amb el que aquestes esperen de la seva entitat bancària.

 

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic