Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Productes

Factoring. Una solució àgil a les necessitats de les empreses

Facturatge

El factoring és un dels productes que més s’ha desenvolupat els últims anys en el sistema financer i que té una implantació cada dia més gran en el dia a dia de les empreses.

Els motius d’aquest desenvolupament tan positiu són diversos, però cal destacar que el factoring cobreix, en un sol producte, necessitats diferents com el finançament, la cobertura d’insolvència de la cartera de clients i la gestió de cobrament de les factures.

Cadascuna d’aquestes necessitats és, per si mateixa, una prioritat per a les empreses, però el factoring és capaç de cobrir-les totes en un sol producte.

Podem afirmar, doncs, que el factoring ofereix en un sol contracte la resposta a les necessitats bàsiques de qualsevol companyia que treballa en el mercat nacional i de les empreses que s’obren a nous mercats i nous clients a l’exterior.

En aquest sentit, el factoring d’exportació cada vegada té més pes i és un servei consolidat i contrastat. A mesura que les empreses espanyoles s’orienten cap a l’exterior, el factoring adquireix més importància per finançar i cobrir el risc comercial derivat de l’exportació.

Per tot això, aquests últims anys de crisi, el factoring no ha deixat de créixer i ha aportat solucions de finançament a empreses que tenien dificultats per obtenir-ne per a productes més tradicionals, ja que el factoring ofereix finançament de circulant prenent com a base un dels actius principals de les empreses: les seves vendes.

En definitiva, el factoring ha estat i és una gran ajuda per a les empreses, i les seves qualitats han estat molt valorades perquè ha tingut una evolució molt positiva malgrat l’entorn econòmic complicat dels últims anys.

En contínua evolució...

Avui en dia, i pel que hem comentat abans, nombroses empreses ja coneixen les bondats del factoring, i això obliga a un procés de millora contínua per satisfer les necessitats creixents dels clients.

Així, a Banc Sabadell entenem que l’agilitat i la simplicitat han de ser qualitats que aportin valor al factoring. Per això, el factoring que comercialitzem intenta donar una resposta ràpida a les sol·licituds d’estudi de les operacions, i posa èmfasi en l’anàlisi del risc de les carteres de clients.

En aquest sentit, disposem d’àmplies cobertures tant en l’àmbit nacional com internacional, i es pot estudiar el risc de pràcticament qualsevol empresa del món.

En resum, el factoring es continuarà desenvolupant per seguir aportant solucions a les empreses i ajudar-les en les necessitats financeres en uns mercats cada vegada més complexos.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic