Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Expansió Puntual

El préstec per a les seves petites necessitats

Préstamo Expansión Puntual

Si li sorgeix una necessitat, tenim la solució. Vostè ara podrà fer unes compres extraordinàries, aconseguir l’últim en tecnologia o afrontar una despesa imprevista per molt poc al mes i amb una total comoditat.

Amb el Préstec Expansió Puntual vostè podrà disposar de fins a 3.000 euros, que podrà tornar en diferents terminis segons el que li convingui més i sense pagar interessos (TAE 8,36% / 33,47%)(1). A més a més, la teva sol·licitud de crèdit de manera fàcil i immediata.(2)


Sol·licitar

 • Característiques
     
  Tipus d’interès: 0,00%(1)
  Importe: Des de 1.000 euros fins a 3.000 euros
  Termini: A 1, 3, 6 y 10 mesos
  TAE: Des de 8,36% fins a 33,47%(1)
  Comissió d’obertura: Des de 20 euros fins a 100 euros(1)
  Comissió d’estudi: 0,00%


  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  (1) Préstec Expansió Puntual al 0,00 % TIN. Condicions vàlides per a sol·licituds fetes a través de canals a distancia. Oferta vàlida fins el 31/12/2019.

  El càlcul de la TAE inclou una comissió d’obertura fixa en funció del termini (1 mes – 20 € / 3 meses – 40 € / 6 meses – 80 € / 10 meses – 100 €).

  TAE mínima del 8,36% per un import sol·licitat de 3.000 euros per tornar en 1 mes, a un tipus d’interès del 0 % nominal anual i una quota mensual de 3.000 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de 20 euros i comissió d’estudi del 0%. La comissió d’obertura de 20 euros no serà finançada. Import total carregat: 3.020 euros.

  TAE màxima del 33,47% per un import sol·licitat de 1.000 euros per tornar en 6 mesos, a un tipus d’interès del 0 % nominal anual i una quota mensual de 166,67 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de 80 euros i la comissió d’estudi de 0%. La comissió d’obertura de 80 euros no serà finançada. Import total carregat: 1.080 euros.

  TAE del 26,27% per un import sol·licitat de 1.000 euros per tornar en 10 mesos, a un tipus d’interès del 0 % nominal anual i una quota mensual de 100 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de 100 euros i la comissió d’estudi de 0%. La comissió d’obertura de 100 euros no serà finançada. Import total carregat: 1.100 euros.

  (2) Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) en les condicions establertes en la Carta del Compromís d’Abonament Immediat del Préstec Expansió Puntual, que pot consultar en la seva oficina ien el nostre web. Els terminis de resposta de l’acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que tramiti l’operació i comptats des del moment en què, degudament emplenada la sol·licitud pel client, aquest faciliti la documentació que li requereixi el banc per valorar el risc i avaluar l’operació, i, addicionalment, en el cas de no clients, prèvia alta efectiva com a client. Per a l’abonament de l’import, en cas que l’operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir del moment en què la pòlissa de préstec es formalitzi.