Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 963 085 000
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Expansió Puntual

El préstec per a les seves petites necessitats

Préstamo Expansión Puntual

Si li sorgeix una necessitat, tenim la solució. Ara vostè pot fer unes compres extraordinàries, aconseguir l’últim en tecnologia o afrontar una despesa imprevista per molt poc al mes i amb total comoditat.

Amb Préstec Expansió Puntual vostè podrà disposar de fins a 3.000 €, tornar-los en diferents terminis segons el que li convingui més i sense pagar interessos (TAE 5,94% / 27,43%)(1). A més, la seva sol·licitud de préstec de manera fàcil i immediata.(2)


Sol·licitar

 • Característiques
     
  Tipus d’interès: 0,00%(1)
  Importe: Des de 1.000 euros fins a 3.000 euros
  Termini: A 1, 3, 6 y 10 mesos
  TAE: Des de 5,94% fins a 27,43%(1)
  Comissió d’obertura: Des de 20 euros fins a 100 euros(1)
  Comissió d’estudi: 0,00%


  Condicions vàlides per a clients amb una antiguitat superior a 6 mesos i que hagin fet la sol·licitud a través de canals a distància per imports des de 1.000 euros fins a 3.000 euros.

  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  (1) Préstec Expansió Puntual al 0,00% TIN. Condicions vàlides per a sol·licituds efectuades a través de canals a distància. Oferta vàlida fins al 31/12/2020.

  El càlcul de la TAE inclou una comissió d’obertura fixa en funció del termini (1 mes – 20 € / 3 mesos – 30 € / 6 mesos – 50 € / 10 mesos – 100 €).

  TAE mínima del 5,94% per un import sol·licitat de 3.000 euros a tornar en 6 mesos, a un tipus d’interès del 0% nominal anual i una quota mensual de 500 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de 50 euros i la comissió d’estudi del 0%. La comissió d’obertura de 50 euros no es finançarà. Import total carregat: 3.050 euros.

  TAE màxima del 27,43% per un import sol·licitat de 1.000 euros a tornar en 1 mes, a un tipus d’interès del 0% nominal anual i una quota mensual de 1.000 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de 20 euros i la comissió d’estudi del 0%. La comissió d’obertura de 20 euros no es finançarà. Import total carregat: 1.020 euros.

  TAE del 26,27% per un import sol·licitat de 1.000 euros a tornar en 10 mesos, a un tipus d’interès del 0% nominal anual i una quota mensual de 100 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura de 100 euros i la comissió d’estudi del 0%. La comissió d’obertura de 100 euros no es finançarà. Import total carregat: 1.100 euros.

  (2) Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) en les condicions establertes a la Carta del Compromís d’Abonament Immediat del Préstec Expansió Puntual, que pot consultar a la seva oficina i la nostra web. Els terminis de resposta de l’acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que tramiti l’operació i comptats des del moment en què, emplenada degudament la sol·licitud pel client, aquest faciliti la documentació que li requereixi el banc per valorar el risc i avaluar l’operació, i, addicionalment, en el cas de no clients, amb l’alta efectiva prèvia com a client. Per a l’abonament de l’import, en cas que l’operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir de la formalització de la pòlissa de préstec.