Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstec Expansió Puntual

El préstec per a les seves petites necessitats

Préstamo Expansión Puntual

Si li sorgeix una necessitat, tenim la solució. Vostè ara podrà fer unes compres extraordinàries, aconseguir l’últim en tecnologia o afrontar una despesa imprevista per molt poc al mes i amb una total comoditat.

Amb el Préstec Expansió Puntual vostè podrà disposar de fins a 3.000 euros, que podrà tornar en diferents terminis segons el que li convingui més i sense pagar interessos (TAE 11,97% / 14,07%) (1). A més a més, la teva sol·licitud de crèdit de manera fàcil i immediata.(2)


Calcular quota

 • Característiques

  Condicions per a un préstec de 1.600 euros per tornar en 6 mesos(1):

     
  Tipus d’interès: 0%
  TAE 14,07%
  Comissió d’estudi: 0 €
  Comissió d’obertura: 60 €
  Quota mensual: 266,67 €

  Per a altres imports o terminis, consulti-ho en la seva oficina o faci’n el càlcul.

  (1)TAE mínima del 9,45 % per un import sol·licitat de 1.600 euros per tornar en 1 mes a un tipus d’interès del 0 % nominal anual i una quota mensual de 1.600 euros. Import total carregat: 1.615 euros. El càlcul de la TAE inclou una comissió d’obertura de 15 euros i una comissió d’estudi del 0 %. TAE màxima del 14,07 % per un import sol·licitat de 1.600 euros per tornar en 6 mesos a un tipus d’interès del 0 % nominal anual i una quota mensual de 266,67 euros. Import total carregat: 1.659,98 euros. El càlcul de la TAE inclou una comissió d’obertura de 60 euros i una comissió d’estudi del 0 %.

  (2) Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) en les condicions establertes en la Carta del Compromís d’Abonament Immediat del Préstec Expansió, que pot consultar en la seva oficina i en el nostre web. Els terminis de resposta de l’acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que tramiti l’operació i comptats des del moment en què, degudament emplenada la sol·licitud pel client, aquest faciliti la documentació que el banc li requereixi per valorar el risc i avaluar l’operació i, addicionalment, en el cas de no clients, prèvia alta efectiva com a client. Per a l’abonament de l’import, en cas que l’operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir del moment en què la pòlissa de préstec es formalitzi.