Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Préstecs finançament: granges, compra de finques rústiques, etc.

Inversions en l’explotació

 Financiacion granjas

Finançament de les inversions a mitjà i llarg termini per a la modernització i l'ampliació de les explotacions agrícoles, ramaderes o pesqueres.

Financem:

bulletCompra de maquinària.
bulletCompra de finques rústiques.
bulletCompra, construcció o rehabilitació de granges.
bulletConstrucció i rehabilitació d’hivernacles.
bulletInstal·lacions de reg i moblament de parcel·les.
bulletQualsevol projecte d’inversió a l’explotació.
 

Disposició:

L’import del préstec s’abonarà de manera íntegra en:

 • préstecs per compra
 • operacions en què s’ofereixi com a garantia la hipoteca d’un immoble ja existent
i de manera fraccionada en:
 • construcció i rehabilitació d’immobles

Formalització:

Aquesta operació sempre es formalitza en escriptura notarial. En operacions que requereixin garantia hipotecària, aquesta serà sobre la base d’una garantia de primera hipoteca, constituïda sobre el bé que s’hagi de finançar. L’escriptura d’hipoteca sempre s’inscriu en el Registre de la Propietat per tal que quedi constància de la càrrega existent sobre l’immoble o la finca rústica.

Consultes i operativa per Internet:

Des de BS Online Empresa, en l’opció del menú general Totes les opcions – Finançament – Préstecs i crèdits, disposa d’informació sobre les operacions i les consultes que pot fer:

 • Informació general del contracte de préstec, import inicial, import pendent, import quota, tipus d’interès, data de venciment, etc.
 • Consultar les liquidacions en el compte a la vista relacionat amb el préstec
 • Sol·licitar l’amortització total o parcial del préstec, amb la possibilitat de reduir la quota o la data de venciment