Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació

Plans de previsió assegurats (PPA)

Estalvia amb la tranquil·litat de tenir el teu capital i el tipus d’interès garantit.

Planes de Pensiones
Rendibilitat garantida i coneguda per endavant.
El teu capital està 100% garantit.
Desgrava en la teva declaració de la renda. Aprofita-ho!

Què són?

Els plans de previsió assegurats (PPA) són assegurances de vida-estalvi que faciliten acumular un estalvi per complementar la pensió pública en el moment de la jubilació i la prestació dels quals es pot cobrar en forma de renda o de capital.

Quina diferència hi ha amb els plans de pensions?

La diferència principal és que els PPA garanteixen el 100% del capital més una rendibilitat garantida per trimestres o semestres. I com que també són assegurances de vida, en cas de defunció, els beneficiaris reben el saldo acumulat més un capital addicional del 10%, amb un màxim de 12.000 euros (600 euros per a assegurats amb una edat superior als 65 anys o que presentin riscos agreujats). Fiscalment, els plans de pensions i els PPA tenen el mateix tractament.

Avui pots millorar el teu futur

BS Pla de Previsió Assegurat, PPA

 • És per a tu si ets un estalviador amb un perfil d'inversió conservador o estàs a prop de l'edat de jubilació, que cobraries el teu PPA aviat i vols un tipus d’interès garantit a curt termini (3 mesos).
 • Inversió a curt termini.
 • Renda fixa amb inversió en diferents països i sectors.
M’interessa


Plans de previsió assegurats: són assegurances de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050, Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d'Entitats Asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. C-0557.

Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, amb domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R.M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de la DGSFyP amb la clau núm. OV-0004. Té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que es disposa en la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha formalitzat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Producte contractable només per residents a Espanya.
 • Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines  Altres productes que poden ser del seu interès