Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació
Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Plans de pensions

Producte financer d’estalvi a llarg termini per disposar d’un capital en el moment de la jubilació

Els Plans de Pensions son producte d’estalvi a llarg termini amb el qual podrà fer aportacions periòdiques per disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació, en cas d’incapacitat, mort, dependència i també en situacions excepcionals com ara malaltia greu o atur de llarga durada.

 • Fiscalitat excel·lent
 • Àmplia gamma de plans segons perfil
 • Flexibilitat

Podràs pagar menys en la seva declaració de la renda perquè podràs reduir la teva aportació a la base imposable de l’IRPF. El límit anual individual de reducció serà el menor entre 8.000 euros i el 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques. Tens diferents possibilitats de plans perquè triïs o combinis els que donin millor resposta al teu perfil estalviador. Amb caràcter general, tu decideixes en cada moment quan, quant i com fas les teves aportacions i també com vols cobrar la prestació, en forma de capital, renda o mixta. Així mateix, podrà disposar anticipadament de l’import dels seus drets consolidats corresponents a aportacions fetes amb com a mínim 10 anys d’antiguitat.

Els drets derivats d’aportacions efectuades fins al 31 de desembre de 2015 estaran disponibles a partir de l’1 de gener de 2025.

Més informació del teu interès:

BS Pla Monetari

Renda fixa a curt termini

Com inverteix:Inverteix en actius del mercat monetari emesos tant per entitats públiques com per societats privades amb bona qualitat creditícia i amb venciment inferior a 24 mesos. Manté una progressió estable, marcada pels tipus d’interès a curt termini a la zona euro.

Consulti’n més detalls a l’informe mensual de BS Pla Monetari.

Menys rendiment potencial
Menor risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7
Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.
El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.
 

BS Pla Renda Fixa

BS Pla 15

BS Pla Ètic i Solidari

BS Pentapensió

BS Pensió 60

BS Pla Renda Variable

Productes contractables només per residents a Espanya.

Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Sena, 12, 08174 Sant Cugat del Vallès, inscrita en el R. M. de Barcelona i en la DGAyFP, amb el núm. G-0085. Entitat dipositària, entitat promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili social a l'Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d'Alacant i en la DGAyFP amb clau D-0016.

Tota aquesta informació té caràcter merament orientatiu i no té valor contractual. Posat cas de contradicció entre la informació inclosa aquí i la documentació contractual, sempre prevaldrà la documentació contractual.

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Plans de pensions
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...