Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @BancoSabadell


Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació
Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Plans de pensions

Producte financer d’estalvi a llarg termini per disposar d’un capital en el moment de la jubilació

Els Plans de Pensions son producte d’estalvi a llarg termini amb el qual podrà fer aportacions periòdiques per disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació, en cas d’incapacitat, mort, dependència i també en situacions excepcionals com ara malaltia greu o atur de llarga durada.

 • Fiscalitat excel·lent
 • Àmplia gamma de plans segons perfil
 • Flexibilitat

Podràs pagar menys en la seva declaració de la renda perquè podràs reduir la teva aportació a la base imposable de l’IRPF. El límit anual individual de reducció serà el menor entre 8.000 euros i el 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques. Tens diferents possibilitats de plans perquè triïs o combinis els que donin millor resposta al teu perfil estalviador. Amb caràcter general, tu decideixes en cada moment quan, quant i com fas les teves aportacions i també com vols cobrar la prestació, en forma de capital, renda o mixta. Així mateix, podrà disposar anticipadament de l’import dels seus drets consolidats corresponents a aportacions fetes amb com a mínim 10 anys d’antiguitat.

Els drets derivats d’aportacions efectuades fins al 31 de desembre de 2015 estaran disponibles a partir de l’1 de gener de 2025.

Més informació del teu interès:

BS Pla Monetari

Renda fixa a curt termini

Com inverteix:Inverteix en actius del mercat monetari emesos tant per entitats públiques com per societats privades amb bona qualitat creditícia i amb venciment inferior a 24 mesos. Manté una progressió estable, marcada pels tipus d’interès a curt termini a la zona euro.

Consulti’n més detalls a l’informe mensual de BS Pla Monetari.

Menys rendiment potencial
Menor risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7
Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.
El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.
 

BS Pla Renda Fixa

BS Pla 15

BS Pla Ètic i Solidari

BS Pentapensió

BS Pensió 60

BS Pla Renda Variable

Productes contractables només per residents a Espanya.
Plans de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Sena, 12, 08174 Sant Cugat del Vallès, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 9966, llibre 9105, secció 2a, foli 53, full 118531, inscripció 1a. Inscrita en la Direcció General d’Assegurances, Registre Especial d’Entitats Gestores de Fons de Pensions, amb el núm. G-0085. Entitat dipositària: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili social a la plaça Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20093, foli 1, full B-1561. Entitat promotora: Banco de Sabadell, S.A.

Tota aquesta informació té caràcter merament orientatiu i no té valor contractual. Posat cas de contradicció entre la informació inclosa aquí i la documentació contractual, sempre prevaldrà la documentació contractual.

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Plans de pensions
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès

Continua sense haver pres una decisió?


  Potser està buscant...