Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació
Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Planifiqui el seu futur

De veritat pensa que només hi ha una manera de planificar el seu futur?

Descobreixi les claus principals que l’ajudaran a prendre les millors decisions per al seu futur.

Vol compartir aquest vídeo?

Vull que m’ho expliquin tot en persona.
Comenci a planificar el seu futur avui i reuneixi’s amb un gestor. Ell estudiarà les seves necessitats per elaborar el seu pla, i vostè podrà començar a planificar el seu futur avui.

Vol compartir aquest vídeo?

Faci la seva aportació

Productes contractables només per residents a Espanya.
Els plans de previsió assegurats i els plans individuals d’estalvi sistemàtic són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, subjectes als termes i a les condicions contractats en la pòlissa i mitjançats per Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

Plans de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili social al carrer Sena, 12, 08174 Sant Cugat del Vallès, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 9966, llibre 9105, secció 2a, foli 53, full 118531, inscripció 1a. Inscrita en la Direcció General d’Assegurances, Registre Especial d’Entitats Gestores de Fons de Pensions, amb el núm. G-0085. Entitat dipositària: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili social a l'Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. Entitat promotora: Banco de Sabadell, S.A.

Tota aquesta informació té caràcter merament orientatiu i no té valor contractual. Posat cas de contradicció entre la informació inclosa aquí i la documentació contractual, sempre prevaldrà la documentació contractual.

Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Planifiqui el seu futur
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès