Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Simulador d’estalvi
  • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.
Guia de la jubilació

Plans individuals d’Estalvi Sistemàtic, PIES

Una assegurança de vida-estalvi per complementar amb altres productes per a la jubilació

Es tracta d’una assegurança de vida-estalvi idònia per complementar altres productes per a la jubilació en els casos en què ja es fa l’aportació màxima a plans de pensions o previsió. Les aportacions a PIE tenen un límit de 8.000 euros anuals i de 240.000 euros per al conjunt de les primes pagades a PIE al llarg de la vida de l’assegurat. Aquests límits són independents dels límits establerts per a altres sistemes de prestació social, com ara PPI, PPE, PPA, etc., per la qual cosa el producte constitueix un complement perfecte per maximitzar l’estalvi a llarg termini.

Rendibilitat 100% garantida.

Rendibilitat garantida i coneguda anticipadament.

Disponibilitat total.

Podrà disposar del saldo del seu pla, de manera total o parcial, en qualsevol moment i sense penalització per part de la companyia asseguradora.

 

Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, PIES

A corto plazo

Com inverteix: Renda fixa a curt termini diversificada tant geogràficament com sectorialment.

Estalviadors que volen complementar les seves aportacions a plans de pensions o de previsió o que prefereixen productes que tinguin liquiditat.

Consulti més informació del Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, PIES.

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Sol·licitar pla estalvi
Productes contractables només per residents a Espanya.
Els plans de previsió assegurats i els plans individuals d’estalvi sistemàtic són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, subjectes als termes i a les condicions contractats en la pòlissa i mitjançats per Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion. BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, subjecte als termes i condicions contractats en la pòlissa, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.

Tota aquesta informació té caràcter merament orientatiu i no té valor contractual. Posat cas de contradicció entre la informació inclosa aquí i la documentació contractual, sempre prevaldrà la documentació contractual.
  • Sol·licitar-lo ara...
    • Per Internet
    • Visita les nostres oficines    Altres productes que poden ser del seu interès