Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Simulador d’estalvi
 • Calculi la seva capacitat d’estalvi fàcilment.

Pla Estalvi

Sembri avui per recollir demà

Plan Ahorro

Flexibilitat + rendibilitat + liquiditat

Pla Estalvi és una assegurança de vida-estalvi adequada per a aquelles persones que vulguin estalviar amb una rendibilitat garantida coneguda per endavant i amb una flexibilitat total.


Estalviï amb més facilitat

Pla Estalvi li permet fer aportacions mensuals a partir de només 50 euros i acumular, d’aquestamanera, un capital amb més facilitat. A més a més, hi pot fer aportacions extraordinàries quanvulgui.


Rendibilitat 100% garantida

La rendibilitat és creixent en funció del saldo acumulat, garantida per trimestres o semestres naturals i coneguda per endavant.


Disponibilitat total

Pot disposar del saldo acumulat en el seu pla, totalment o parcialment, en qualsevol moment i sense cap penalització ni comissió.


Fiscalitat

Quan es produeixi el rescat, els rendiments obtinguts han de tributar en concepte de rendiments del capital mobiliari de l'IRPF.

El tipus impositiu aplicable sobre la base imposable de l’estalvi és del 19% per als 6.000 primers euros de base, del 21% fins a 50.000 euros de base i del 23% a partir de 50.000,01 euros.
En el moment d’abonar-se, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l'impost del 19%.

En cas de defunció de l'assegurat, el capital abonat al beneficiari (persona diferent del prenedor) ha de tributar en l'impost sobre successions i donacions (ISD) en la modalitat de contracte d'assegurança, amb l'aplicació d’una reducció en la base imposable de fins a 9.195,49 euros (o l'establerta per cada comunitat autònoma) per beneficiari, sempre que el parentesc del beneficiari amb l'assegurat sigui de cònjuge, ascendent, descendent, adoptant o adoptat.


A més a més…

En cas de defunció del prenedor, els beneficiaris rebran el saldo acumulat més un capital addicional del 10%1.Vull que m’ho expliquin tot en persona

Demani cita amb un dels nostres gestors i completi la seva tranquil·litat.

 

1. Amb un màxim de 12.000 euros (600 euros per a assegurats amb una edat superior als 65 anys o que presentin riscos agreujats).En cas de mort per accident, només per als assegurats de menys de 65 anys, els beneficiaris rebran el saldo acumulat més un capital addicional del 100%, amb un màxim de 150.000 euros. Producte contractable només per a residents.

Pla Estalvi és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros que té Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion. BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, subjecte als termes i condicions contractats en la pòlissa, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.
 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Pla Estalvi
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès