Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Oferta de fons

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estigui disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i hi ha la possibilitat que l’inversor no recuperi l’import invertit.


Aportar Contractar

Promoció: Sabadell Garantía Extra 32, FI


Promoció
Nivell de risc del fons
1 2 3 4 5 6 7

Sabadell Garantía Extra 32, FI

Fons d’inversió amb el qual obtindràs al venciment de la garantia, el 31/10/2024:

100%
del capital invertit
+
Revaloració variable:
+50%
de la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX 50® Select Dividend 301

Excepte en la data de venciment de la garantia, el valor de la teva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. El reemborsament o el traspàs de participacions abans del 31 d’octubre de 2024 suposarà que el valor de la inversió inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s’aplicarà el valor liquidatiu de la data de sol·licitud i, si s’escau, la comissió de reemborsament2

Sabadell Garantía Extra 32, Fl està registrat a la CNMV amb el número 4179. El fons pot invertir un 20% en actius de baixa qualitat creditícia, és a dir, amb un alt risc de crèdit. Consulta el document amb les dades fonamentals per a l’inversor (DFI) i, per a més informació, consulta el prospecte on s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat garantida. El prospecte, el DFI i els informes periòdics són a disposició del públic a les oficines comercialitzadores i a sabadellassetmanagement.com. Els fons garantits són productes MiFID COMPLEXOS.

Contracta Sabadell Garantía Extra 32, FI fins al 22 d’octubre de 2018 o fins que s’exhaureixi l’oferta (250 milions d’euros).

Més informació

Avantatges dels fons d’inversió

Fons perfilats

Resta d’oferta de fons

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Oferta de fons
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès