Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Oferta de fons

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estigui disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.

Promoció

Nivell de risc del fons
1 2 3 4 5 6 7

Sabadell Garantía Extra 28, FI

Fons d’inversió amb el qual obtindrà:

Al venciment de la garantia1 el 31/10/2025
100%
del capital invertit
+
Revaloració variable:2
+70%
de la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX 50®

Sabadell Garantía Extra 28, FI està registrat en la CNMV amb el número 5221. Consulti el prospecte del fons, on s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat garantida. Excepte en la data de venciment de la garantia, el valor de la seva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. El reemborsament o el traspàs de participacions abans del 31 d’octubre de 2025 suposarà que el valor de la inversió inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s’aplicarà el valor liquidatiu de la data de sol·licitud i, si s’escau, la comissió de reemborsament.3 El prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor i els informes periòdics són a disposició del públic en les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV. Els fons garantits són productes MiFID NO COMPLEXOS.

Contracti Sabadell Garantía Extra 28, FI fins al 22 de gener de 2018 o fins que s’exhaureixi l’oferta (250 milions d’euros).

Més informació

Avantatges dels fons d’inversió

Fons perfilats

Resta d’oferta de fons

1. Entitat garant: Banco de Sabadell, S.A.

2. L’índex EURO STOXX 50® és un índex format pels 50 valors de més capitalització i liquiditat llistats en les borses dels països de la zona euro. La revaloració variable prendrà com a valor inicial de l’índex el valor de tancament més gran en el període comprès entre els dies 23 de gener de 2018 i 23 de febrer de 2018. Les observacions mensuals s’estableixen els dies 10 de cada mes, o dia hàbil següent, començant el 12 de març de 2018 i acabant el 10 d’octubre de 2025, ambdós inclosos.

3. No s’aplicarà comissió de reemborsament els dies 5 de cada mes, o el dia hàbil següent en cas que algun d’aquests dies sigui inhàbil, des del dia 07/05/2018 fins al dia 05/11/2024, ambdós inclosos.

Societat gestora: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. – Registre CNMV núm. 58.
Entitat dipositària: Banco de Sabadell, S.A. – Registre CNMV núm. 32.

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Oferta de fons
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès