Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @BancoSabadell


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Oferta de fons

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estigui disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.

 

Menor rendiment potencial
Menor risc
  Major rendiment potencial
Major risc
1 2 3 4 5 6 7


 

Nivell de risc

Sabadell Garantía Extra 27, FI

Fons d'inversió amb el qual obtindrà:

Al venciment de la garantia1 el 1/12/2025:

100%

del capital invertit

+

Revaloració variable2:

l’import de 9 reemborsaments obligatoris, un cada any, que es calcularan en funció de la inflació de la zona euro:


TAE mínima: +0,42 %
TAE màxima: +1,78 %

Sabadell Garantía Extra 27, FI està registrat en la CNMV amb el número 5124. Consulti el prospecte del fons, on s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat garantida. Excepte en la data de venciment de la garantia, el valor de la seva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. El reemborsament o el traspàs de participacions abans del 1 de desembre de 2025 suposarà que el valor de la inversió inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s’aplicarà el valor liquidatiu de la data de sol·licitud i, si s’escau, la comissió de reemborsament.3 El prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor i els informes periòdics són a disposició del públic en les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV. Els fons garantits són productes MiFID NO COMPLEXOS.

Contracti Sabadell Garantía Extra 27, FI fins al 20 d’abril de 2017 o fins que s’exhaureixi l’oferta (200 milions d’euros).

Més informació

1.Entitat garant: Banco de Sabadell, S.A.

2.Els 9 reemborsaments, que es generen a través de la venda automàtica de participacions, s’abonaran cada any en el compte corrent del partícip. La tributació dels rendiments obtinguts dependrà de la legislació fiscal aplicable a la situació personal del partícip. Índex de referència: Eurostat Eurozone HICP Ex – Tobacco. Es calcularà la variació punt a punt de l’índex Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco (Ticker Bloomberg: “CPTFEMU Index”) del mes de setembre de l’any del pagament respecte al nivell del mes de setembre de l’any anterior al pagament. En cas que la variació sigui inferior al +1,50%, es prendrà un valor del +0,40%, i en cas que sigui superior o igual al +1,50%, es prendrà un valor del +1,70%. Cada 1 de desembre es farà el pagament d’aquest valor, que equivaldrà al percentatge del reemborsament obligatori.

3. No s’aplicarà comissió de reemborsament els dies 15 de cada mes o el dia hàbil següent en cas que algun d’aquests dies sigui inhàbil, des del dia 16/10/2017 fins al dia 16/06/2025, ambdós inclosos.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. – Registre CNMV nº 58
Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A. – Registre CNMV nº 32

Avantatges dels fons d’inversió

 • Per rendibilitat: pot aconseguir més rendibilitat pels seus diners respecte a altres productes d’inversió.
 • Per liquiditat: la gran majoria tenen liquiditat total i immediata sense penalització. Si bé, pot haver-hi possibilitats de tenir pèrdues en la inversió a causa de les fluctuacions del mercat. 
 • Per varietat: l’àmplia varietat de fons permet poder escollir la millor opció segons el risc de fons i el termini de temps previst per a la maduració de la inversió.
 • Per transparència: el partícip té a la seva disposició una àmplia varietat d’informes públics per seguir-ne l’evolució: fullet, informe anual, semestral, trimestral…
 • Per la seva flexibilitat, pot subscriure o reemborsar participacions de fons de manera regular per mitjà d’ordres periòdiques.
 • Per seguretat: hi ha una altra diversificació i qualitat en les emissions utilitzades.
 • Per la seva Fiscalitat

Fons perfilats

Resta d’oferta de fons

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Oferta de fons
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès