Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Oferta de fons

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estigui disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.

Avantatges dels fons d’inversió

 • Per rendibilitat: pot aconseguir més rendibilitat pels seus diners respecte a altres productes d’inversió.
 • Per liquiditat: la gran majoria tenen liquiditat total i immediata sense penalització. Si bé, pot haver-hi possibilitats de tenir pèrdues en la inversió a causa de les fluctuacions del mercat. 
 • Per varietat: l’àmplia varietat de fons permet poder escollir la millor opció segons el risc de fons i el termini de temps previst per a la maduració de la inversió.
 • Per transparència: el partícip té a la seva disposició una àmplia varietat d’informes públics per seguir-ne l’evolució: fullet, informe anual, semestral, trimestral…
 • Per la seva flexibilitat, pot subscriure o reemborsar participacions de fons de manera regular per mitjà d’ordres periòdiques.
 • Per seguretat: hi ha una altra diversificació i qualitat en les emissions utilitzades.
 • Per la seva Fiscalitat

Fons perfilats

Resta d’oferta de fons

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Oferta de fons
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès