Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció en línia - Xat
 • @Sabadell_Help


Compromís Empreses

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Oferta de fons

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estigui disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.

Avantatges dels fons d’inversió

Fons perfilats

Resta d’oferta de fons

1. Entitat garant: Banco de Sabadell, S.A.

2. L’índex EURO STOXX 50® és un índex format pels 50 valors de més capitalització i liquiditat llistats en les borses dels països de la zona euro. La revaloració variable prendrà com a valor inicial de l’índex el valor de tancament més gran en el període comprès entre els dies 23 de gener de 2018 i 23 de febrer de 2018. Les observacions mensuals s’estableixen els dies 10 de cada mes, o dia hàbil següent, començant el 12 de març de 2018 i acabant el 10 d’octubre de 2025, ambdós inclosos.

3. No s’aplicarà comissió de reemborsament els dies 5 de cada mes, o el dia hàbil següent en cas que algun d’aquests dies sigui inhàbil, des del dia 07/05/2018 fins al dia 05/11/2024, ambdós inclosos.

Societat gestora: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. – Registre CNMV núm. 58.
Entitat dipositària: Banco de Sabadell, S.A. – Registre CNMV núm. 32.

 • Sol·licitar ara...
  • Per Internet
  • Visitant les nostres oficines

  Oferta de fons
  • Trucar al número
   902 323 000
   Tots els dies, les 24 h.
  • Enviar un
    correu electrònic
  • Visitar una de les nostres oficines


Altres productes que poden ser del seu interès