Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Sol·licitar la classificació

Si la seva empresa ja té un contracte de factoring, modalitat sense recurs, amb el SabadellAtlántico, pot sol·licitar la classificació dels seus clients omplint el formulari

Facturatge

Finançament especialitzat de la seva facturació

Factoring

El facturatge consisteix en la cessió dels drets de cobrament de les seves factures, en què el banc en gestiona el cobrament. Hi ha diverses modalitats, que poden incloure la cobertura del risc d’insolvència del deutor i la possibilitat de finançament anticipant l’import de la factura, amb recurs o sense.

A més a més, les solucions que aporta el facturatge per al finançament, la gestió de cobrament i la possibilitat de cobrir totalment o parcialment el risc d’impagament per insolvència del deutor, són aplicables tant a vendes nacionals com a exportacions (més informació sobre facturatge d’exportació).
 

 • Solucions i avantatges
  Què necessita?
  • Reduir els costos administratius de gestió de cobrament de les factures.
  • Obtenir finançament a partir de les factures.
  • Cobertura d’insolvència total o parcial dels deutors.
  Com el podem ajudar?
  • El facturatge li ofereix gestió de cobrament i finançament, i millora les ràtios de balanç.
  • Notificació de la cessió de crèdit al deutor.
  • Operativa àgil amb nostre BS Online Empresa
  Facturatge sense recurs:
  • Finançament àgil amb cobertura d’insolvència total o parcial dels deutors. S’estudien els deutors i es fixa un percentatge de cobertura per endavant. En cas d’impagament per insolvència, la indemnització de l’import de la factura serà entre el 90 i el 100%.
  • Permet mantenir sanejada la seva cartera de clients. Simplifica i estalvia costos administratius en la gestió de la facturació. Millora les ràtios de balanç.
  • Elimina els costos en processos contenciosos.
  • No cal que canviï d’asseguradora. Si ja disposa d’una pòlissa d’assegurança de crèdit, es pot instrumentar un facturatge sense recurs a partir de la subrogació de drets de cobrament d’aquesta.

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Modalitats
  En pot contractar tres modalitats:


  Facturatge sense recurs:
  • Finançament àgil, previ estudi dels deutors.
  • Amb cobertura d’insolvència total o parcial dels deutors.
  • Indemnització en cas d’impagament entre el 90-100% de l’import de la factura.
  • Permet mantenir sanejada la cartera de clients.
  • Simplificació i estalvi de costos administratius en la gestió de la facturació.
  • Millora de les ràtios de balanç.

  Facturatge amb recurs:
  • Finançament del circulant d’una manera àgil.
  • Gestió de cobrament de les factures.
  • Estalvi de costos administratius derivats de la gestió de la facturació.
  • No hi ha cobertura d’insolvència dels deutors.
  Facturatge amb cobertura:
  • Facturatge sense recurs a partir de la subrogació de drets de cobrament de la seva pòlissa d’assegurança de crèdit.
  • Finançament a partir de la factura.
  • Millora de les ràtios de balanç.

 • Documents i utilitats
  Li facilitem informació i utilitats que li poden interessar:


  Fitxa comercial del producte  

  Impacte en els estats financers de la seva empresa: Vegi com el facturatge afecta el balanç i el compte de resultats , i millora les seves ràtios financeres.


  Altres productes que poden ser del seu interès

  Continua sense haver pres una decisió?


    Potser està buscant...