Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Li pot interessar...
Calculi el seu IBAN

Calculi el seu IBAN de manera immediata 

 

Càrrecs directes SEPA

SEPA

Els càrrecs directes SEPA compten amb dues modalitats: càrrec directe esquema bàsic (CORE) per a qualsevol tipus de client i càrrec directe esquema empresarial (B2B), per a ús exclusiu entre empreses, autònoms o professionals. Aquests instruments permeten un sistema de cobraments i pagaments comú per a tots els estats adherits a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA, sigles de Single Euro Payments Area) perquè puguin gestionar-se amb la mateixa facilitat, seguretat i cost, tant dins de les nostres fronteres com al mercat europeu. La modalitat empresarial permet, a diferència de l’esquema bàsic, reduir de manera significativa els terminis de devolució.

L'àmbit geogràfic de la SEPA comprèn els 27 estats membres de la Unió Europea (UE), així com Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Andorra, Mònaco, San Marino, Suïssa, Regne Unit i l'estat de la Ciutat del Vaticà.

Conegui SEPA a fons:

Càrrecs directes SEPA esquema bàsic (CORE)

Càrrecs directes SEPA esquema empresarial (B2B)

Eines a disposició seva SEPA-CORE & SEPA-B2B

Característiques principals SEPA-CORE & SEPA-B2B