Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda
L'ajudem?
 • Consulti el nostre
  assistent virtual
 • Atenció en línia - Xat
 • Visiti una de les
  nostres oficines

Lísing

Lísing Ramader: finançament especial per a la compra de vaques lleteres

Lísing Ramader

A Banc Sabadell sempre hem intentat acompanyar els nostres clients en el seu negoci i aportar-los les millors solucions financeres per a les seves necessitats. En l’actualitat, les empreses es mouen en uns entorns molt competitius que exigeixen la utilització d’uns finançaments especialitzats i flexibles per a les seves inversions productives.

En aquest context, el lísing o arrendament financer resol satisfactòriament les necessitats de les empreses amb independència del sector al qual pertanyin. Entre les característiques més rellevants del producte cal destacar que es tracta d’un finançament a mitjà-llarg termini de fins al 100% del projecte, amb l’IVA inclòs, compatible amb línies subvencionades (ICO, etc.) i que incorpora avantatges fiscals.

Recentment, amb la incorporació activa del segment agrari al grup, s’han dissenyat una sèrie de productes de finançament per lísing adaptats al sector agrari, com ara, entre d’altres, el Lísing Maquinària Agrícola i el Lísing Immobiliari Agrícola, en què es pot incorporar com a novetat l’estacionalitat del sector en el pagament de quotes.

I com a novetat per poder atendre les més de 20.000 explotacions ramaderes de vaques lleteres existents a Espanya, presentem un producte nou de lísing (el Lísing Ramader), creat per finançar en un termini de 3 anys fins al 100% del cost de la vaca lletera, amb l’IVA inclòs, i amb la possibilitat d’acollir-se a la línia subvencionada ICO Empreses i Emprenedors (sense comissions d’obertura ni estudi).

Més informació en qualsevol de les oficines del grup BS.

 • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic