Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Li pot interessar...

Compromís Empreses

Línia ICF Empren 2015

Catalunya

Instituto Catalán de Finanzas

Finançament orientada a emprenedors, autònoms i microempreses que tinguin la seu social o activitat a Catalunya, així com PIMEs del sector comerç.

Es requeriment previ a la formalització disposar d’una Resolució emesa pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Les operacions estan garantides al 70% del risc viu per l’ICF.

 • Característiques

  Beneficiaris:

  Autònoms
  • Microempreses
  • PIMES del sector comerç

  Inversions finançables:

  Inversió: finançament per l’adquisició d’actius fixes productius.
  • Circulant: facilitar liquiditat per l’activitat del dia a dia de l’empresa.

 • Condicions Financeres

  Modalitat finançament: 

  • Préstec 
  • Lísing (exclòs per circulant)
  Inversió màxima:

  De 10.000 € a 100.000 € por beneficiari d’acord amb l’estipulat a la Resolució.


  Terminis d’amortització:

  5 anys, incloent 1 de carència.

  Tipus d’interès:

  Variable, indicat mensualment per l’ICF i consultable a www.icf.cat  

  Comissions

  Obertura i estudi exemptes.
  Amortització avançada: 1%.

  Sol·licitud Resolució

  Es podran sol·licitar resolucions fins el 26 de febrer de 2016 a través de la web www.icf.cat