Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

L'ajudem?
 • Estem a la seva disposició.
  Tots els dies les 24h.


 • 902 323 000
 • Atenció online - xat
 • @BancoSabadell


Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Compromís Empreses

Línies de finançament BEI-PIMES COMUNITAT DE MADRID

Banc Europeu d’Inversions, BEI.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI

Informació d’interès per a  autònoms i empreses.

Banc Sabadell ha firmat amb la Comunitat de Madrid una nova línia de finançament amb fons procedents del Banc Europeu d’Inversions (BEI), amb la finalitat de potenciar projectes d’inversió en actius i necessitats de capital de les empreses de la Comunitat de Madrid.

 • Característiques

  Beneficiaris:

  Pimes fins a 249 empleats i empreses de capitalització mitjana (MIDCAP) entre 250 i 3.000 empleats.

  Inversions finançables:
   

  • Adquisició d’actius materials, excepte la compra de terrenys.
  • Les inversions relacionades amb actius immaterials, entre els quals hi ha:
   • Els costos de desenvolupament, planificació i finançament durant la fase de construcció.
   • Les despeses d’I+D.
   • La creació de xarxes de distribució als mercats nacionals o altres dins de la UE.
  • La successió intergeneracional o la cessió d’empreses, únicament a membres del personal per tal de garantir l’activitat econòmica de l’empresa. Import màxim: 1 MM d’euros.
  • Vehicles: el BEI permetrà la compra de vehicles per a l’ús de l’empresa sempre que siguin necessaris per gestionar-los, siguin inherents i estiguin relacionats amb l’activitat empresarial.
  • Necessitats de capital circulant, per proporcionar a l’empresa una base de capital estable per finançar els passius associats al seu cicle comercial, com una part de les seves activitats normals.
    

  Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

  Correo electronico Contacti'ns

  Enviar un

  correu electrònic
 • Condicions financeres

  Modalitat finançament:

  • Lísing
  • Préstec

  Inversió màxima: 

  Projectes de fins a 25 MM d’euros finançament fins al 100%.

  Termini d’amortització:

  De 2 a 15 anys, amb la possibilitat de carència de principal.

  Tipus d’interès:

  Variable, referència EURIBOR 12 mesos + diferencial negociable entre client i banc.

  Els clients es beneficien amb una reducció del 0,5% en el tipus d’interès, bonificat pel BEI.

  Comissions:

  Únicament comissió d’obertura.
  Resta de comissions exemptes. 

  Línia vigent fins al 15 d’octubre de 2015 o fins a exhaurir els fons. 
   Altres productes que poden ser del seu interès