Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...


Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

Lísing Nàutic

Calculi la quota mensual 
Simulador de Lísing

Lísing Negoci Turístic

Per als grans projectes i per a petits canvis

Leasing Negocio Turístico

El lísing és una operació d'arrendament financer a mitjà i llarg termini per adquirir béns d'actiu fix nous o usats necessaris per gestionar o modernitzar el seu negoci hoteler o qualsevol altre projecte turístic.

Banc Sabadell adquireix el bé que vostè necessiti, li'n cedeix l'ús durant un període determinat i li n'ofereix una opció de compra en finalitzar aquest termini.

Modalitats de lísing per al negoci turístic

Lísing Mobiliari i Reformes (CAPEX)

Objectiu:
inversió en immobilitzat com ara hotels, apartaments turístics, càmpings o establiments rurals.

Termini: entre 2 i 7 anys.

Avantatges:
lliure elecció del proveïdor i de l'empresa de manteniment.

Quotes flexibles.*

Lísing Immobiliari

Objectiu:
inversió en compra d'hotels, edificis o locals destinats a activitats turístiques.

Termini: entre 10 i 15 anys.

Avantatges:
• Possibilitat d'exempció de l'IVA i l'ITP en la compravenda en 2a transmissió.
• Possibilitat d'estalvi fiscal de fins a un 2,5 % en concepte d'AJD (% variable en funció de la comunitat autònoma).

Quotes flexibles.*

Triï el lísing mobiliari que necessita el seu negoci:

 • Lísing Eficiència Energètica: per a la modernització energètica dels hotels (il·luminació, calderes, façanes eficients, plaques solars o cogeneració, aspiració centralitzada, etc.).
 • Lísing Parament: per finançar el parament de l'establiment.
 • Lísing Reforma: reformes d'habitacions o actualitzacions d'equips.
 • Lísing Dessaladora: específic per a establiments hotelers ubicats en illes.
 • Lísing SPA: per finançar instal·lacions d'SPA, saunes, hidromassatges o similars.
 • Lísing Imatge: per finançar l'actualització de la imatge de l'hotel o els costos derivats d'un possible canvi de franquícia.
 • Lísing Manteniment: destinat al manteniment de les instal·lacions i els equips industrials de l'establiment.
 • Lísing Instal·lacions Ludicoesportives.

Característiques del Lísing Negoci Turístic

 • Financi qualsevol producte per al seu hotel o negoci turístic fins al 100 % de l'import.
 • Financi l'IVA: en lloc de pagar-lo en el moment de la compra, es difereix en les quotes mensuals.
 • Triï la modalitat de l'operació: a tipus fix o variable.
 • Pot fer amortitzacions fiscals accelerades.
 • Gaudeixi de quotes flexibles.*
 • Modalitat compatible amb línies ICO i BEI (Banc Europeu d'Inversions).

*Beneficiï's de quotes i terminis flexibles, amb la possibilitat d'incloure períodes de carència quan li calgui, per adaptar-se d'aquesta manera a l'estacionalitat del seu negoci.

Vull que m'ho expliquin tot en persona

Rebrà una orientació personalitzada amb un gestor que l'ajudarà a trobar la millor solució per a vostè amb les millors condicions.