Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Sabadell Inversor
 • Accedeixi a la informació que necessita per prendre les seves decisions d'inversió.

Comparador de fons
 • Compara l'oferta actual de fons en el mercat amb els que t'oferim a Banc Sabadell.

Invertir pel teu compte

Consulta tota la nostra oferta de fons i escull el que més s'adapta a les teves necessitats.

Invertir
 • Àmplia varietat de fons per poder escollir la millor opció segons el risc i el temps d'inversió.
 • Renda fixa, variable o mixta: escull el que més s'adapti al que estàs buscant.
 • Amb una alta diversificació en les inversions, cosa que suposa disminuir en la mesura possible el risc de la inversió.

Et poden interessar si…

checkBusques uns fons que inverteixen principalment en actius de renda fixa, com ara obligacions o bons.

Renda fixa curt termini

Renda fixa llarg termini

Renda fixa internacional

Sabadell Interés Euro, F.I, Sabadell Fondtesoro Largo Plazo, F.I, Sabadell Rendimiento, F.I, Sabadell Bonos Flotantes Euro, F.I, Sabadell Bonos Alto Interés, F.I, Sabadell Bonos España, F.I, Sabadell Financial Capital, F.I, Sabadell Bonos Euro, F.I, Sabadell Rentas, F.I, Sabadell Bonos Inflación Euro, F.I, Sabadell Euro Yield, F.I, Sabadell Dólar Fijo, F.I, Sabadell Bonos Emergentes, F.I, Sabadell Bonos Internacional, F.I, estan registrats a la CNMV amb els números 2132, 2264, 2145, 5268, 4125, 156, 3975, 2133, 3397, 5077, 194, 326, 3415, 416, respectivament.

I també has de saber que…

Tots els nostres fons estan registrats a la CNMV.

 

Es pot obtenir una descripció més completa de la política d'inversió de cada fons en el document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). El prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI) i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores i a sabadellassetmanagement.com.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, Registre CNMV núm. 58. Entitat dipositària BNP Paribas S.A., Sucursal en España, Registre CNMV nº 240.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d'adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l'alça com a la baixa i hi ha la possibilitat que l'inversor no recuperi l'import invertit.


Fons de gestores externes

En compliment de la norma 4a de la Circular 4/2008, d'11 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, relativa a la remissió d'informació periòdica als socis i partícips d'IIC de gestores externes, el grup Banc Sabadell posa a disposició dels seus inversors la informació legal corresponent.

Informació legal d'institucions d'inversió col·lectiva estrangeres

 • Sol·licitar-lo ara...
  • Per Internet
  • Visita les nostres oficines  Altres productes que poden ser del seu interès