Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

Invertir els estalvis

Un cop disposem d'un capital per invertir, hem de decidir quin objectiu busquem amb aquest capital, que pot ser:

  • cobrar uns rendiments periòdics
  • consumir aquest capital en un determinat període de temps
  • fer créixer aquest capital però sense assumir cap oscil·lació
  • invertir el capital i delegar-ne la gestió a un equip expert i professional
  • ...

Li podem oferir la solució més encertada.

 


Vol obtenir rendiments periòdics durant un termini

Dipòsits a termini fix

Flexibilitat total per decidir el termini durant el qual vol cobrar uns rendiments periòdics, així com la periodicitat amb què els vol cobrar.

Més informació


Vol obtenir unes rendes mensuals amb avantatges fiscals i preservar tot o part del capital per als seus hereus.

BS Renda Vitalícia

A més de gaudir d'unes rendes mensuals més elevades pels avantatges fiscals que incorporen les rendes vitalícies, assegurarà el capital que vol traslladar als seus hereus.

Més informació


Vol consumir un capital en un determinat termini de temps

BS Renda Temporal

Podrà gaudir del seu capital juntament amb els rendiments i garantir-se, d'aquesta manera, uns ingressos fixos i assegurats en el termini que triï.


Vol incrementar el seu capital, però tenint en tot moment el capital i la rendibilitat que obtindrà garantits.

Dipòsits a termini fix
BS Pla Creixement

Els dos productes li permeten fer créixer el seu capital amb una rendibilitat garantida i coneguda per endavant pel termini que vulgui.

Més informació sobre el termini fix
Més informació sobre el pla creixement


Vol incrementar el seu capital, tenint en tot moment el capital garantit i una rendibilitat referenciada a algun índex borsari, a l'evolució d'una cistella d'accions, etc.

Dipòsits referenciats
Fons garantits
BS Multicartera

Mantenint el seu capital garantit gaudirà d'una expectativa de revaloració elevada seguint l'evolució d'un determinat índex de borsa, d'un conjunt d'accions, etc. Consulti les emissions vigents en cada moment.

Més informació sobre sobre dipòsits referenciats
Més informació sobre l'oferta de fons garantits
Més informació sobre la multicartera d'estalvi-inversió


Vol incrementar el seu capital, buscant en tot moment maximitzar la rendibilitat encara que sigui a canvi de tenir oscil·lacions en determinats períodes de temps

Fons d'inversió
BS Gestió de Cartera de Fons
BS Multiinversió

Podrà triar entre una amplíssima varietat d'opcions d'inversió, amb una gestió professional i especialitzada, que li permetrà accedir a tots els mercats financers. Prenent les seves pròpies decisions d'inversió o delegant-les marcant un objectiu en la gestió esmentada.

Més informació sobre l'oferta de fons d'inversió
Més informació sobre la gestió de carteres de fons d'inversió
Més informació sobre la multinversió, UL d'estalvi-inversió