Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Ajuda urgentAjuda

 
Personalitzi
la informació
que vol rebre


Tercer trimestre. Expectatives per a les borses Veure més vídeos

  • L'estancament de les negociacions comercials entre la Xina i els Estats Units ha suposat una aturada en el camí per a les borses, després d'un inici d'any molt positiu. Els dubtes sobre el comerç mundial i una estacionalitat més complicada per a les bosses durant els mesos d'estiu limiten el potencial a curt termini.

  • No obstant això, l'actuació dels bancs centrals i l'abundant liquiditat continuarà sent un suport, que beneficiarà especialmente les borses emergents.

  • En aquest entorn, esperem un millor comportament dels sectors defensius i de companyies de qualitat.