Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines
Lupa Ajuda urgentAjuda

Cargando...

Inversió sostenible

La decisió d'avui que pot marcar la diferència demà

Acompanyar-te cap a noves formes d'aconseguir rendibilitat no només pot ser profitós per a tu, sinó també per a tota la societat i, fins i tot, el medi ambient. És el cas dels productes d'inversió sostenible.

 

Com incorporem la sostenibilitat a la teva inversió?

Amb una àmplia gamma de productes

Construir un futur millor a través de productes competitius, flexibles i avantatjosos és possible.

Per fer-ho realitat, a Banc Sabadell hem establert una aliança estratègica amb Amundi Asset Management, líder europeu en gestió d'actius i inversions ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG).

Amb l'assessorament que mereixes

Ajudant-te a prendre les millors decisions econòmiques a través de la transparència i del coneixement expert de cada producte.

D'aquesta manera, si estàs pensant a invertir amb criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG), t'orientarem en l'elecció de productes que compleixin aquests requisits i, per descomptat, s'adeqüin al nivell de risc que t'agradaria assumir.

D'altra banda, si ja tens una cartera d'inversió, t’informarem del seu grau de sostenibilitat i dels criteris esmentats que compleix actualment.

Coneix millor el Pla d'Acció de Finances Sostenibles aprovat per la Unió Europea:

 
Reglament de divulgació d'informació 2019/2088:
Detalla els deures i les responsabilitats dels participants en els mercats financers.
 
Reglament de taxonomia:
Aporta homogeneïtat al vocabulari econòmic mediambiental.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, de manera que el valor d'adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions, tant a l'alça com a la baixa, i hi ha la possibilitat que l’inversor no recuperi l'import invertit inicialment.

Si ho prefereixes, també pots descarregar aquesta documentació sobre regulació d'inversions sostenibles

Informació de les nostres carteres

  • Resumen de productos